Oskarshamns kommune ønsker å kommunisere tilgjengelig

Oskarshamns kommune i Sverige arbeider med handlingsplaner for å øke nivået på universell utforming for personer med nedsatt funksjonsevne. Ett av tiltakene i dette arbeidet er knyttet til opplæring innen kommunikativ tilgjengelighet, både internt og eksternt. For å få mer kunnskap på området universell utforming, ble Funka leid inn for å holde skreddersydd kurs.

Vi hadde et svært positivt inntrykk av Funka fra før av, etter å ha hørt dem holde foredrag og lest nyhetsbrevet deres, Oppdatert. Innholdet i Oppdatert er godt strukturert, med spennende og interessante overskrifter. Kort sagt, vi liker Funka. I forbindelse med tilbudet mottok vi et veldig godt svar, og der våre spørsmål ble besvart med en gang, sier Sara Olsson, HR-spesialist ved Oskarshamns kommune.

I en blandet kursgruppe, både når det gjelder roller og forkunnskaper, kan naturlig nok lærdommen deltakerne får være svært individuelle. Kurset om kommunikativ universell utforming tok opp ting som hvordan man lenker korrekt, grunnleggende klarspråk, som vil si å skrive enkelt, korrekt og forståelig, eksempel på målgruppetilpassing og mye mer.

Dette ble litt av en øyeåpner - for alle. Noen ganger bruker man et byråkratisk språk når man skriver, uten å være klar over at, eller hvorfor man gjør det. Avansert språk blir fort en uvane, men kurset fikk oss til å endre på dette, sier Maria Gunnarsson, kommunikator ved Oskarshamns kommune.

Alt fra redaktører, ledere til utviklere og forretningsutviklere, samt flere roller, deltok på kurset. I alt var det omtrent 30 personer på plass med forskjellige forkunnskaper.

Det er viktig å nå ut med informasjon på riktig måte, både internt blant medarbeidere, men også eksternt til kommunens innbyggere. Kurset ga oss muligheten til å øke ferdighetene våre knyttet til universell utforming og distribuering av informasjon, sier Maria Gunnarsson.

Neste skritt for Oskarshamns kommune er å oppdatere og utvikle de gamle handlingsplanene. Det er også planer om å lære opp ansatte i kommunikasjon knyttet til funksjonsvariasjoner. Vi skal også sørge for å ta i bruk det vi har lært av Funka i vårt daglige arbeid. På vårt intranett har vi blant annet lagt inn instruksjoner knyttet til lettlest, ulike skriveregler, kommunens retningslinjer for hvordan man kommuniserer med omverdenen og innbyggerne, og en veileder i hvordan å validere tekst i Word med mer.

Vi er mange og ikke sjelden jobber vi side om side, men i hver vår ende som i en silo. Vi har ulike arbeidsmetoder og ulike verktøy for ulike forvaltninger, det er som mange små selskaper i et stort selskap, sier Sara Olsson.

Skreddersydde kurs