Periodiske granskinger er et kvalitetsspørsmål

Først gjør vi én gransking, så gjør vi flere. Hvordan har dette seg? Trondheim kommune har høye ambisjoner når det gjelder universell utforming. Ved å med jevne mellomrom la Funka teste grensesnittene mot gjeldende lovkrav, sikrer kommunen at alle innbyggere kan dra nytte av nettstedene.

Kunder som jobber langsiktig med universell utforming vet at dette er en jobb du aldri bli ferdig med. Dette kan virke trøstesløst, men det er faktisk ikke så rart. Nettet er ikke et statisk sted - den teknologiske utviklingen går hårreisende raskt og vi får kontinuerlig nye tjenester. Selvfølgelig blir mange ting gradvis bedre, men så fort noe endres må også den universelle utformingen kvalitetssikres.

Vi jobber stadig med å forbedre vår interne kompetanse på universell utforming, siger Pål Sommerseth, Webteamleder i Trondheims kommune.Vi benytter også Funkas revisjon som anledning til å dykke ned i koden og lære mer om hvordan vi kan finne gode måter å løse tilgjengelighetsutfordringer på.

Å gradvis øke nivået av universell utforming er en god idé. For det kan fort føles overveldende hvis alt skal fikses samtidig. Periodiske kontroller er også bra for å sikre at alle avdelinger jobber på samme måte, og at ingen deler av grensesnittet blir glemt.

Det er alltid gøy å jobbe med Trondheim Kommune, sier Daniel Sørensen, salgsansvarlig for Funka i Norge. Kunder som vet hva de vil, og som ønsker å lære mer, er det beste jeg vet.

Granskingene vi har gjennomført for Trondheim er fokusert på kravene i Likestillings- og Diskrimineringsloven, men er allerede basert på de utvidede retningslinjene, WCAG 2.1, ettersom EUs webdirektiv krever et høyere nivå av universell utforming.

Når direktivet innføres i norsk lov vil offentlig, og kanskje også privat sektor (avhengig av hvordan de nye kravene utformes), måtte erklære sin status på universell utforming, gjennom en såkalt Tilgjengelighetserklæring. Vi hjelper deg gjerne med å formulere din Tilgjengelighetserklæring.

Funkas granskinger