SeniorNet Sweden velger Funka

SeniorNet Sweden er en svensk ideell forening hvis grunntanke er at seniorer skal lære bort digital kommunikasjon og internett til andre seniorer. Med finansiering fra Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, og støtte under produksjon fra Funka, skal SeniorNet ta fram en skreddersydd veilederutdanning for å øke digital delaktighet.

SeniorNet har klubber i hele Sverige som lærer bort IT til eldre, både i grupper og enkeltvis. Målet med prosjektet er å gi nye og eksisterende veiledere tilstrekkelig pedagogisk kunnskap og verktøy for å kunne møte behovene hos eldre med varierende forkunnskaper og forutsetninger.

Vi har lenge hatt behov for en veilederutdanning, så vi ser virkelig fram til prosjektet, sier Krister Carlsson hos SeniorNet Sweden.

Prosjektet retter seg mot seniorer som er aktive i SeniorNets klubber og som allerede er, eller kan tenke seg å bli, veiledere for andre seniorer som vil lære seg mer om IT. Ettersom utdanningen skal nå veiledere i hele Sverige, kommer undervisningen til å foregå som fjernundervisning via video og/eller tekst/bilde. Materialet utvikles i nært samarbeid med erfarne veiledere og prosjektet kommer også til å organisere veiledertreff.

Universell utforming er en viktig puslebrikke

For at utdanningen skal fungere, må det selvfølgelig fungere for alle. Funka bidrar blant annet til den delen av utdanningen som inkluderer hvordan veiledere kan håndtere utfordringer knyttet til universell utforming, både i selve veiledningen og i bruk av digitale grensesnitt.

I og med den økte digitaliseringen virker dette prosjektet svært interessant og spennende, sier Lars Samuelsson, prosjektleder hos Funka. Å få være med å bidra til at eldre får bedre IT-kunnskaper føles som en veldig viktig oppgave.

Tanken er at utdanningen skal bidra til å sikre kvalitet og likeverdighet i den veiledningen som nå tilbys av SeniorNets klubber i hele Sverige. Håpet er at også flere eldre vil bli inspirert til å starte opp klubber ved at de får økt kunnskap og flere verktøy knyttet til IT-veiledning.

SeniorNet Sweden (på svensk), åpnes i nytt vindu