SINTEF valgte Funka

Skandinavias største uavhengige forskningsinstitutt, SINTEF, har tidligere benyttet Funka for å få gjennomført en DTL-revisjon av universell utforming på deres nettsteder. Nå har de også valgt å kjøpe Funkas redaktørmanual, som sørger for at de som publiserer på nett får den støtten de trenger for å publisere tilgjengelig. Manualen inneholder bakgrunnsinformasjon, konkrete og praktiske tips samt sjekkliste.

Dere har valgt å samarbeide med Funka for å oppnå universell utforming, fortell mer!

- SINTEF visjon er "Teknologi for et bedre samfunn". Derfor faller det helt naturlig for oss å tenke på universell utforming. På denne måten kan vi ved hjelp av teknologi tilrettelegge for god forskningsformidling på nett, uavhengig av hvilke forutsetninger mottakerne har for å tilegne seg denne informasjonen. Nå vi skulle velge oss en samarbeidspartner til å styrke universell utforming av vår kommunikasjon på nett, var det naturlig for oss å velge et selskap som har jobbet fram en spisskompetanse på nettopp dette.

Funka har utført en gransking for å se om deres nettsteder oppfyller kravene i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Hva var de viktigste funnene?

- For SINTEF har DTL-revisjonen gitt oss gode tilbakemeldinger på hvor og hvordan vi kan forbedre våre nettsteder med hensyn på universell utforming. Både rene tekniske forbedringer, men også forbedringer av redaksjonell karakter. Men en minst like viktig konsekvens av DTL-revisjonen har vært at den har gitt oss økt forståelse og bevissthet rundt hvorfor universell utforming er viktig. Det handler om å kunne tilrettelegge for alle brukere, uavhengig av hvilke verktøy de bruker eller hvilke fysiske forutsetninger de har.

Hvordan kommer dere til å jobbe med universell utforming fremover?

- Rent praktisk har vi tatt tak i resultatene fra granskingen og gått gjennom denne sammen med våre utviklere. Videre ønsker vi nå å fokusere på og styrke innholdsleverandørenes forståelse av hvorfor universell utforming er viktig, og gi disse opplæring i hvordan praktisere god universell utforming som innholdsleverandør. Dette vil vi gjøre gjennom intern kursing, støttet av Funkas Redaktørmanual.

Om SINTEF
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. SINTEF har 2.100 ansatte fra 70 land og i 2014 ble det utført 5.300 forskningsoppdrag for 3.600 kunder.

SINTEF, åpnes i nytt vindu