Skandiabanken valgte Funka

Skandiabanken er en rendyrket internettbank som har eksistert siden år 2000. Bankens ambisjon er å være best på brukeropplevelse. Målinger gjort av Norsk Kundebarometer viser at bankens ambisjonsnivå har ført til høy kundetilfredshet. Da banken skulle utvikle nytt nettsted valgte de å samarbeide med Funka for å sikre god universell utforming.

Vi har intervjuet Snorre Kim, utvikler hos Skandiabanken, om samarbeidet med Funka. Snorre var også foredragsholder på Funkas Tilgjengelighetsdager tidligere i år. Der snakket han blant annet om Skandiabankens arbeid med universell utforming, og hvordan dette har bidratt til bedre brukeropplevelse for alle kundene deres.

Skandiabanken har leid inn Funka for løpende støtte under arbeidet med deres nye nettsted, fortell mer!

- Funkas Torbjørn Helland Solhaug har hjulpet oss å gradvis øke vår egen kunnskap. Å begynne å arbeide med universell utforming var en utfordring (spesielt etter å ha sett den massive mengden dokumentasjon i WCAG 2.0 som vi skulle følge), men Torbjørn hjalp oss med å navigere i den tilsynelatende komplekse floraen av retningslinjer.

- Etterhvert, i takt med at vårt eget kunnskapsnivå har økt, har vi gått inn i de mer komplekse delene av universell utforming. Slikt som komplekse javascript-plugins og hvordan man bruker WAI-ARIA.

- Torbjørn har også vært en stor forkjemper for å gjøre mer enn bare å følge loven. Den enkle sannheten er at du kan følge alle regler og retningslinjer, og likevel få mediokre løsninger. For eksempel er dette lovverket ganske vagt når det kommer til berøringsskjermer. Med Torbjørns hjelp har vi fokusert på å være gode på universell utforming, ikke bare på å følge lovverket.

Hvorfor er universell utforming innen IKT viktig for Skandiabanken?

- Skandiabanken har som forretningsmål å være best på digital brukeropplevelse og universell utforming, selvbetjeningsløsninger og effektive prosesser. Universell utforming er en meget konkret måte å nå disse målene på. Vi kan ikke hevde at vi har den beste brukeropplevelsen hvis noen av kundene våre må aktivere høykontrast for å klare å lese, eller hvis brukere som benytter zoomfunksjonen ikke ser når feil oppstår i skjema. Vi vil kvalitetssikre at vi er best på online-bankløsninger, og i dag, med den nye lovgivningen, er universell utforming en del av dette.

- Universell utforming har også vist seg å være en positiv kraft for å skape en generell god brukeropplevelse, uavhengig av brukerens evner. Bedre fargekontraster, konsekvent bruk av ikoner, og mer forståelig tekst gir åpenbare fordeler, liksom muligheten til god tastaturnavigering. Det hjelper også å befeste behovet for semantisk korrekt HTML, noe som er best practice, og som vi allerede har tenkt å implementere.

Hva slags respons har kundene kommet med etter at dere startet arbeidet?

- Helt ærlig? Veldig lite. Vi får kommentarer fra våre kunder, men få handler om universell utforming. Det vi mottar er klager på ting som ikke fungerer. Mennesker gir ikke tilbakemelding på ting som fungerer, men på ting som er dårlig.

- Personlig så elsker jeg feedback. Jeg ønsker at vi fikk mer av det, selv om det bare var klager. Selvfølgelig ville jeg likt at folk ringte og skrøt av vårt nye nettsted. Men jeg er hverken blind eller fargeblind. Jeg har ikke dårlig syn. Og sannheten er, uavhengig av hvor mye jeg lærer om universell utforming, at ingenting slår virkelige brukeropplevelser fra brukere med virkelige funksjonsnedsettelser. Det hender at brukere peker på mangler som vi selv ikke har oppdaget.

- Jeg vil også gjøre det helt klart at vi ikke er "ferdig" med universell utforming. Dette er ikke noe vi en dag kommer til å pakke sammen å si "Sånn! Nå er det universelt utformet!" forså å ikke gjøre mer. Dette er en del av utviklingsprosessen, for alle våre nettsteder, eksiterende og fremtidige. Og ettersom dette er et kontinuerlig arbeid, vil enhver klage bare føre til noe som vi kan gjøre bedre.

Skandiabanken, åpnes i nytt vindu