SpareBank 1 velger Funka

Noen aktører ser universell utforming som lovpålagte krav som må oppfylles. Men andre, som SpareBank 1, ser muligheter for å gjøre grensesnittene deres så funksjonelle som mulig for flest mulig mennesker. For å undersøke hva som kan forbedres i SpareBank 1 sin nett- og mobilbank, har Funkas eksperter gjennomført vår mest omfattende gransking.

Når Funka gransker mot lovkravene, handler det om WCAG 2.0 i Norge og 2.1/EN301549 i EU. Men når vi gransker universell design "skikkelig", går vi lenger enn som så. De internasjonale retningslinjene WCAG er ikke tilstrekkelige for å oppnå tilgjengelighet for alle, men derimot bare minimumskrav. Det er dermed lavest mulig nivå.

Men for å sikre at alle mennesker, uavhengig av evner og forutsetninger, kan få tilgang til informasjon og utføre tjenester, har Funka utviklet markedets mest omfattende gransking, som er basert på vårt tette samarbeid med brukerorganisasjoner, vår lange erfaring med brukertester og vår egen forskning.

Vi inngikk et samarbeid med Funka for å la en tredjepart danne et bilde av hvordan våre løsninger oppleves og hvordan vi ligger an i forhold til WCAG 2.0/2.1. Funka var fleksible med å tilpasse sin analyseprosess basert på innspill vi hadde innledningsvis og det var veldig nyttig å ha hyppige statusmøter samt dialog underveis, sier Gunnar Kriik, utvikler i Sparebank 1.
Rapporten som Funka leverte bruker vi nå som prioriteringsgrunnlag for arbeidet videre med å gjøre løsningene våre enda bedre. Rapporten er enkel å forstå og gir god oversikt over potensielle problemområder samt tips til hvordan gjøre brukeropplevelsen enda bedre. Vi er opptatt av å levere løsninger som har høyest mulig grad av tilgjengelighet for alle våre kunder og derfor har samarbeidet med Funka fungert meget bra da begge parter har dette i fokus, sier Gunnar Kriik, utvikler i Sparebank 1.

I tillegg til å velge å se på grensesnittene på nettstedet og appene med tanke på de utvidede kravene, er SpareBank 1 også ambisiøse når det gjelder organisering. Ikke minst i det at representanter fra forskjellige hold deltar i arbeidet med universell utforming, slik at spørsmålene kan få tverrfaglige løsninger.

Så snart en kunde har innsett at dette arbeidet vil gjennomsyre alle ledd - da vet jeg at dette vil være et vellykket prosjekt, sier Daniel Sørensen, Salgsansvarig i Funka i Norge.

Funka takker for tillitten vi har fått av SpareBank 1 til å gjennomføre granskingene og ønsker dem lykke til videre!