Stavanger kommune

Tre spørsmål til Tone Gaard, Nettredaktør, Stavanger kommune.

Hvorfor valgte dere å bruke Talende Web på deres nettsted?

- Vi manglet en mulighet for å få tekst lest opp på sidene våre. Vi sjekket hva som fantes i markedet og prøvde ut flere løsninger på diverse hjemmesider. Talende web utmerket seg ved at grensesnittet var enkelt og intuitivt å betjene, lett å se og kan flyttes rundt etter eget ønske. Vi gjennomførte en enkel brukertest og tilbakemeldinger var entydige i sin anbefaling, Talende web var enklest og best i bruk.

Talende Web har mange funksjoner, har du noen favoritt, og hvorfor?

- Min favoritt er tekstforstørring som er en tekstremse som legger seg på toppen av siden som både er enkel å følge og som gir god lesestøtte. I tillegg virker den som en støyfjerner og dermed blir det lettere å holde konsentrasjon gjennom opplesningen.

Hvordan jobber Stavanger kommune med universell utforming av informasjon og tjenester til daglig?

- Forskrift om universell utforming som ble kastet over oss har helt klart bidratt til at tilgjengelighet er blitt et innarbeidet begrep blant web-folket. Vi klarer ikke innfri på alle kriterier (ennå), men vi vet hva vi skal se etter og teste på, noe som gjør at vi opparbeider kompetanse om økt brukskvalitet – for alle! I Stavanger kommune har vi jobbet målrettet med klart språk de siste årene og den kunnskapen som er opparbeidet på dette området tar vi med oss også når vi jobber med nettsider.