Stockholm kommune utvikler sitt nettsted gjennom brukertester

Stockholm kommune utvikler nå sitt nettsted stockholm.se. for å gjøre kommunens servicetilbud mer brukervennlig. For å få en indikasjon på hvor universelt utformet nettstedet er tidlig i prosjektet, har Funka blitt leid inn for å gjennomføre brukertester.

Stockholm kommune er nå midt oppe i et stort utviklingsarbeid. Den tekniske plattformen for stockholm.se var på vei til å bli foreldet, så det var på høy tid å bytte den ut for å kunne utvikle all ønskelig funksjonalitet på nettstedet. Da passer man også på å gjøre forbedringer for brukerne, slik at alt skal fungere smidigere og oppleves som effektivt og brukervennlig.

Vi ville sikre høy kvalitet på universell utforming. Vi vil være på rett side av hvor vi trenger å være, med bred margin. Det gjelder å finne svakheter allerede tidlig i utviklingen, og få en rask indikator på hvor universelt utformet vårt nettsted er. Derfor er det praktisk å vende seg til Funka, som har et stort tydelig konsept rundt brukertester, sier Jan Svensson, nettstrateg hos Stockholm kommune.

Det er viktig å presentere servicetilbudet slik at alle innbyggere kan finne og ta del i det. Brukerreisen, altså brukers interaksjoner når personen benytter eller tar del av en tjeneste, trengs å designes slik at den oppleves så smidig som mulig. Reisen starter ofte på Google. Derfor er det viktig å arbeide med søkemotoroptimalisering, at brukerne finner det de søker etter. Men selv når man finner frem, skal reisen videre være enklest mulig, basert på den informasjonen som gis.

En måte å oppnå dette på er å arbeide med såkalte emneinnganger, der innholdet på nettstedet struktureres utfra koblingen til byens servicetilbud. Via dem skal innbyggerne oversiktlig kunne se hvordan man søker barnehage- og skoleplass, får svar på parkeringsspørsmål eller finner kontaktopplysninger, og alt annet som inngår i byens servicetilbud. Men på det nye nettstedet bygges også parallelt temainnganger der innbyggerne kan inspireres til å gjøre og oppdage nye ting, og dra nytte av byens tilbud. Det kan for eksempel være å vise byens alle sykkelstier, og hvor man finner sykkelpumper i en oversiktlig kartløsning.

I løpet av våren testes emneinngangen ”Barnehage”. Med ny design og innholdsstruktur skal brukerne gis bedre forutsetninger til å velge barnehage eller få svar på sine spørsmål. Generelt på nettstedet vil man gjøre det enklere å bruke servicetilbudet.

Barnehage og pedagogisk omsorg er en informasjonstung, men tydelig avgrenset, emneinngang. Det blir et bra case som vi kan dra bra lærdom av for den fortsatte utviklingen av resten av stockholm.se. I brukertestene jobber vi med en betaversjon. Det er en avgrenset del av nettstedet der vi spesielt ville undersøke interaksjonsdesignet og innholdsstrukturen. Forandringene er ganske store, og derfor passer betaversjonen bra for å gjøre dette. Gjennom å teste en ny innholdsstruktur og interaksjonsdesign direkte med ordentlige brukere kan vi få en anelse om vi er på rett spor, mener Jan Svensson.

I brukertestene ligger fokus på tydelig veiledning, ordvalg, ”helikopter-perspektiv”, interaksjonsdesign, fungerende innholdsstruktur, og å finne eventuelle svakheter. Både nettsted og mobilversjon undersøkes i testene.

Vi tester den delen av det nye nettstedet som dreier seg om alt som handler om barnehage og pedagogisk omsorg. Det er veldig spennende å bygge scenarioet knyttet til den delen, og teste med ulike brukere, for eksempel småbarnsforeldre. Det er også bra å se på en del om gangen innen man fører inn konseptet på hele nettstedet. Vi har fått veldig mye spennende innsikt i testene, som vi tror kommer til å vøre veldig givende i den fortsatte utviklingen, sier Josefin Wessman, ekspert på brukeropplevelse og universell utforming hos Funka.

Stockholm kommune har også valgt å ha en blogg på sitt nettsted der man kan følge det pågående utviklingsarbeidet. Der deler utviklingsteamet om hvor de står i ulike utviklingsfaser, sine tanker og erfaringer. De oppfordrer til dialog om nettutvikling med andre som arbeider med nettsteder og digitale kanaler, og selvfølgelig et interessert publikum.

En stor utfordring fremover er det faktum at vi står overfor en ny lovgivning, og selvfølgelig kommer det til å kreves mye arbeid for å følge den. Men vi har også andre utviklingsprosesser foran oss. Visst har vi mange viktige eksterne krav på oss, men det må alltid være brukernes behov som står i fokus. Vi trenger å få opp en prioritet for nettstedet, som en viktig kanal for å nå innbyggerne og gi dem mulighet til å påvirke. Og bak kulissene så trenger vi å skape målbarhet. Vi jobber i dag med KPIer, målplaner og utviklingsrapporter, for å deretter finne forbedringsområdene, sier Jan Svensson, nettstrateg.

Første testversjonen av Stockholm kommune sitt nye nettsted (på svensk) , åpnes i nytt vindu

Stockholm kommune sin utviklingsblogg (på svensk) , åpnes i nytt vindu

Funkas brukertester

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)