Stockholms kommune velger Funka

Klarspråk og forståelighet er viktige ingredienser i all kommunikasjon. Det ville vært rart ellers, for hva er poenget med å publisere informasjon på nettet hvis brukerne ikke forstår innholdet? For oss handler dette om universell utforming, men egentlig snakker vi her om ren sunn fornuft, altså å bruke ressursene sine effektivt.

Stockholms kommune er et godt eksempel på hvordan en ambisiøs innsats knyttet til innhold kan fungerer i praksis. I forbindelse med at de har utviklet et nytt nettsted, har de jevnlig latt Funka granske innholdet og bearbeide tekster.

Vårt innhold skal ha en lang levetid. Hvis vi vet at vi gjør det riktig fra starten av, så blir det mye enklere å ivareta høy kvalitet når vi arbeider videre med innholdet, sier Sofia Lindow, kommunikator hos Stockholms kommune.

Det smarte med å la Funka bearbeide tekstene, er at det fungerer både som kvalitetssikring av innhold som kan publiseres direkte, samtidig som de kan fungere som inspirasjon og underlag for intern kompetanseutvikling.

I tillegg til å gjennomføre granskinger og bearbeidinger, har Funkas Karin Forsell også kurset mange av byens redaktører i klarspråk, med særlig fokus på de forbedringsmulighetene vi oppdaget under granskingene.

Karin setter fingeren på mye som vi redaktører egentlig vet fra før. Det viktigst først, bruk rett ordstilling, enkle ord, etc. Men vi må stadig minnes om hvem vi skriver for. At brukerens forkunnskaper om et emne - og evnen til å forstå kompliserte tekster – ofte skiller seg fra redaktørens eller fagtekstens forfatter. Vår målgruppe er alle. Og klarspråk er bra for alle, avslutter Sofia.

Funka takker for godt samarbeid og ønsker Stockholms kommune lykke videre med klarspråkarbeidet!