Stor rammeavtale for Talende Web

Talende Web er det opplesende hjelpemiddelet som gjør så mye mer nytte enn bare syntetisk tale. Med oversetting til 99 språk har funksjonen blitt mer populær som tjeneste for å nå ut til både dyslektikere og nyankomne.

Fler enn 270 kommuner og myndigheter i Sverige tilbyr sine besøkende Talende Web. Nå tar tjenesten ytterligere et steg fremover gjennom en rammeavtale med land på sentralnivå gjennom Åda AB. Ålands landskapsregjering, Ålands utøvende myndighet på områder der Åland har selvstyre, er en av Ådas deleiere, og også kunde hos Åda.

Vi er veldig fornøyde med å kunne ta i bruk en funksjon som gjør det lettere for personer som har vanskeligheter med å lese, sier Ida Ericson, Systemforvalter, i Ålands landskapsregjering.

Åda AB tilbyr IT-relaterte tjenester til sine eiere innen det offentlige Åland.

Vi er glade for å kunne komplettere våre nettjenester med Talende Web, og håper at våre kunder vil benytte anledningen til å også investere i tilgjengelighet på nettet, sier Katarina Donning, daglig leder i Åda AB.

I følge OECD har over 30 % av den norske befolkingen i arbeidsfør alder lesevansker. Av disse er det bare blinde, sterkt svaksynte og visse med alvorlig grad av dysleksi som får innvilget avanserte hjelpemidler av NAV Hjelpemiddelsentral.

Akkurat nå ser vi på funksjoner for å gi økt støtte til mennesker med kognitive nedsettelser, sier Marcos Flores, spesialist på Talende Web i Funka. Det er spennende at teknologien utvikles så fort.

Vil du gjøre ditt nettsted enklere å bruke for mange individer? Vi viser gjerne hvordan Talende Web fungerer på ditt eget nettsted – ta kontakt med oss, så booker vi en demonstrasjon!

Talende Web

Kontakt