Sveriges største flyplass-selskap tar tak i universell utforming

Swedavia er Sveriges største flyplass-selskap. Den statseide gruppen består av 10 flyplasser og mange tjenester som er koblet til flyplassvirksomheten. For å ta reelt tak i arbeidet med universell utforming har Swedavia leid inn Funka for å granske både den fysiske og den nettbaserte delen av virksomheten.

Funkas synspunkter har vært uvurderlige, forteller Anna Ericsson, Enhetsleder for Passasjerservice på Swedavia Stockholm-Arlanda Airport.

Funkas oppdrag har gått ut på å gi støtte til Swedavia ved ulike prosjekt. For å bedre det fysiske miljøet hva gjelder universell utforming, har Funka blant annet gransket en større utredning av utforming og prinsipper for hvordan flyplasstoalettene skal konstrueres. Funka har også kommet med innspill til det omfattende arbeidet med å befare alle Swedavias 10 flyplasser med tanke på universell utforming. I tillegg har Swedavia leid inn Funka for å holde kurs og workshops.

Vi har troen på å integrere arbeid med universell utforming i vår daglige rutine for å sette større fokus på disse spørsmålene, fortsetter Anna Ericsson. Mange medarbeidere jobber annerledes etter Funkas gjennomganger og workshops - nå snakker de om, og betrakter spørsmål rundt, universell utforming på en helt annen måte.
Nå blir det viktig å strukturere arbeidet innad i Swedavia, slik at spørsmålene adresseres til rett ansvarsperson, ettersom de er del av arbeidet til flere virksomheter, forteller Anna Ericsson videre. Spørsmålene bør inngå som en naturlig del av jobben – og også i vårt bærekraftige arbeid som ligger til grunn for hele vår strategi og forretningsplan. Vi har fått mye kunnskap og skaffet oss en nåtidsbeskrivelse som gjør at vi fremover kan ta bevisste beslutninger og samtidig planlegge korte- og langsiktige tiltak.

Funka har også blitt leid inn for å analysere Swedavias nettsteder og apper. Granskingen omfattet pedagogikk, teknikk og innhold.