Sveriges Television (SVT)

Tre spørsmål til Lars Samuelsson, interaksjons- og webutvikler, Sveriges Television. Sveriges Television er en av Funkas ambisiøse kunder som vi har hatt et mangeårig samarbeid med. I det siste har arbeidet intensivert ytterligere, SVT interaksjons- og webutvikler Lars Samuelsson forteller mer:

Dere valgte å leie inn Funka for å arbeide med universell utforming og brukeropplevelse, fortell mer!

- Vi har benyttet Funkas kompetanse innen universell utforming i lang tid. Vi bruker også Funka som faglig sparringspartner og når vi skal gå i dybden i ting.

To av Funkas eksperter har regelmessig deltatt i praktiske workshops hos dere, hvordan har dette fungert og hvilke resultater har det gitt?

- Ettersom vi selv står for agendaen blir workshopene svært relevante for oss. Vi tester for eksempel løpende prosjekter, diskuterer løsninger og kommer med forbedringer fra tidligere workshops. Dette passer vår agile måte å jobbe på for da får vi fokusert på det som er viktigst og mest relevant for oss.

Hvordan jobber dere rent praktisk med universell utforming?

- På SVTi har vi et virtuelt team som arbeider med spørsmål relatert til universell utforming. Her tester vil ulike ting, utveksler kunnskap oss i mellom og forsøker å gjøre våre digitale plattformer mer tilgjengelige. Målet er å spre kunnskap og råd om hvordan man lager universelt utformede tjenester.