Tekniska museet i Stockholm valgte Funka

Tekniska museet i Stockholm åpnet nylig dørene til sitt nye vitenskapssenter for barn, MegaMind. Senteret er museets største satsing hittil. Det har tatt tre åt å bygge det over 2000 kvadratmeter store senteret. Funka har bidratt under hele arbeidet for å kvalitetssikre at flest mulig aktivt skal kunne ta del av utstillingen.

Allerede etter det første prosjektmøtet i juni 2012 ville jeg at vi skulle skape et vitenskapssenter bygd på slagordene ”for alle” og ”i felleskap”, kommenterer Åsa Lindgren, prosjektleder for Science center 2015 på Tekniska Museet. Dette har vært en utfordrende og lærerik prosess, hvor den viktigeste lærdommen har vært at alle barn og unge, uavhengig av evner, ønsker å bli utfordret og å teste sine grenser. Her har Funkas innspill hatt stor verdi for vårt arbeid.

Fra A til Å

Vi på Funka har vært involvert i mange deler av prosjektet, helt fra de første skissene til inspeksjon av den ferdige utstillingen. Vi har bidratt i alle prosjektfasene for å sikre best mulig universell utforming. Funkas oppdrag omfattet kravunderlag for offentlige anskaffelser, befaring og skissegransking, samt støtte under produksjon gjennom hele prosjektets gang. 

Tekniska museet har også hatt et høyt ambisjonsnivå gjeldene universell utforming. I prosjektet har de blant annet hatt med referansegrupper med representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Det er også blitt gjennomført jevnlige brukertester.  

Det har vært spennende å være med i hele prosjektet og følge det helt fra starten av, fra idé til gjennomføring, kommenterer Tommy Hagström, Funkas ekspert på universell utforming i fysisk miljø. Det er også gledelig å jobbe med en kunde med et såpass høyt ambisjonsnivå på universell utforming.

Også kurs

Like før åpningen gjennomførte Funka også et todelt kurs i kommunikasjon og imøtekommelse. Det ene var et halvdagskurs for alle ansatte ved museet. Det andre var innlevelsesøvelser for entrevertene som jobber i Tekniska museets utstillingsområde. Under kursene fikk deltageren erfare hvordan det å orientere seg rundt med simulert synshemming og i rullestol.

- Dette har svært givende og noe vi kommer til å fortsette regelmessig, sier Gunhild Eriksson, nestledende sjef for publikumsavdelingen hos Tekniska museet. Vi betrakter dette kurset som en pilot for hele museet.