Tilgjengelighetskonkurranse hos Stockholmshem

Stockholmshem er et av Stockholms største boligselskap. Med husstander og lokaler over hele Stockholm er forventningene til sosialt ansvar store. For å rette søkelyset mot universell utforming utlyste de derfor en byggeprosjektkonkurranse. Funka ble leid for å delta i juryen som ekspert på universell utforming.

Vi ønsker å høyne nivået på universell utforming på en gøyal måte. Noen ganger kan universell utforming oppleves som tungt og kjedelig og noe man bare er nødt til å gjøre. Ettersom vi har ambisjoner om å strekke oss lenger enn hva lover og regler krever, trenger vi å skape entusiasme og inspirasjon rundt universell utforming. Dette er en måte å gjøre det på, sier Rebecka Johansson som arbeider med virksomhetsutvikling knyttet til universell utforming hos Stockholmshem.

Tilgjengelighetskonkurransen ble en måte å rette oppmerksomhet på de byggeprosjektene til Stockholmshem som kunne vise til beste praksis på området. Jurydeltagerne Rebecka Johansson (Utredet, Staben til daglig leder), Jörgen Gustafsson (Sjef, Prosjektstøtte), Anja Norman (Sjef, Nyproduksjon), Kenneth Wenner (Sjef, Vedlikeholdsstrategi) og Ebba Myrsten fra Funka, besøkte flere ulike byggeprosjekter i desember. Både nye prosjekt og ombyggingsprosjekt, som pågikk eller ble ferdigstill i løpet av 2017 og 2018, var med i konkurransen.

Prosjektene ble bedømt etter dets:

  • universell utforing
  • økonomisk effektivitet
  • antall berørte leiligheter/lokaler
  • estetikk
  • innovasjon
Vi ville ha med en ekstern ekspert på universell utforming i juryen fordi det er så verdifullt å få inn ekspertens synpunkter og kommentarer. Det føltes viktig å ha med noen som hadde et tydelig brukerperspektiv, fortsetter Rebecka Johansson.

Etter at Funkas har gjort sin bedømming av universell utforming skal juryen samles for å stemme frem en vinner.

Under jurybesøkene hos byggprosjektene fant vi både gode eksempler og ting som vi skal ta tak i, avslutter Rebecka Johansson. Det utgjør et bra underlag for å jobbe videre med universell utforming i boligselskapets eiendommer. Men først skal så klart det vinnende byggeprosjektet få sin pris!

Funka takker for tilliten og ønsker Stockholmshem lykke til videre!

Stockholmshem (svensk tekst), åpnes i nytt vindu