Tillväxtverket i Sverige forbereder seg for EUs webdirektiv

Tillväxtverket ønsker å være godt forberedt når EUs Webdirektiv trer i kraft i Sverige. Derfor har etaten leid inn Funka for å granske verksamt.se med tanke på universell utforming, og for å lære hvordan man bør jobbe videre med nettstedet. Minstekravet er at verksamt.se skal oppfylle WCAG 2.0-kriteriene på AA-nivå, men helst også de de nylig lanserte WCAG 2.1-kriteriene som er en utvidelse av WCAG 2.0.

Verksamt.se er et nettsted med informasjon og e-tjenester som den som ønsker å starte eller allerede har startet opp en virksomhet kan dra nytte av. Alt i alt er det fire myndigheter som står bak verksamt.se: Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket og Arbetsförmedlingen. Takket være dette samarbeidet kan brukerne finne informasjon fra de ulike myndighetene på ett og samme sted.

Tillväxtverket har vurdert flere leverandører for å granske verksamt.se. Men valget falt til slutt på Funka fordi de hadde de beste tjenestene innen området universell utforming på nett.

Vi fikk en veldig bra, informativ og pedagogisk rapport fra dere. Den inneholdt gode løsningsforslag med tydelige eksempler på hvordan vi kunne løse problemene på nettstedet vårt. Da vi mottok rapporten under overleveringsmøtet var våre utviklere også tilstede slik at de kunne stille spørsmål. Dialogen som oppstod mellom våre og Funkas utviklere var kjempenyttig, sier Anna Hallenbom, prosjektleder for nettstedet verksamt.se hos Tillväxtverket.

WCAG sammenbinder kunnskap fra et stort antall brukere og eksperter, og har kriterier som er inndelte i tre ulike nivåer. AA-nivået er det basisnivået som må oppfylles av den offentlige sektorens nettsteder og mobile applikasjoner innom EU. Og det er altså dette nivået som Tillväxtverket ønsker å legge seg på. WCAGs kriterier er delt opp i fire overordnede prinsipper. At innholdet på nettstedet skal være: mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig og robust.

Under granskingsarbeidet av verksamt.se opplevde jeg at det var relativt små justinger som skulle til for å heve nivået på universell utforming og få det til å oppfylle WCAG-kriteriene på AA-nivå. I løpet av arbeidet oppdaget jeg et par problemer som vi pleier å se når vi gransker universell utforming. Blant annet skjemafelt som manglet ledetekster eller etiketter. Dette gjør at personer som bruker opplesende hjelpemidler, hovedsakelig synshemmede og dyslektikere, ikke får noen som helt feedback om hva skjemafeltene skal brukes til og hva brukeren skal mate inn. I WCAG finnes det et krav om at objekter skal ha etiketter, delvis på AA-nivå, ettersom problemet avhenger av flere suksesskriterier i retningslinjene. I denne situasjonen beskriver vår revisjon hva kunden må gjøre for å skape en sikker kopling mellom skjemafelt og ledetekster slik at det fungerer for hjelpemidler, sier Sandra Eriksson, ekspert på universell utforming hos Funka med fokus på hjelpemidler.

Nettstedet verksamt.se (på svensk), åpnes i nytt vindu

Funkas analyser dekker brukernes behov