Trollhättan fokuserer på alles rett til informasjon

Trollhättan i Sverige har hatt tilgjengelighet høyt på dagsordenen i mange år, og implementeringen av EUs webdirektiv i svensk lov, har intensivert arbeidet ytterligere. Med et Episerver-nettsted som Funka har utviklet og forvalter, er arbeidet med tilgjengelighet godt ivaretatt.

Dette sier Katarina Loodh, Web-kommunikator hos Trollhättan, om arbeidet:

I løpet av de siste syv årene har vi jobbet med vårt nye nettsted sammen med Funka. Nettstedet er vår viktigste plattform og tilgjengelighet har alltid vært i fokus. Selv om vi jobber og kommuniserer på sosiale medier, så er trollhättan.se selve fundamentet. Alle skal vite at det som publiseres der, er korrekt og riktig. For oss har arbeidet med tilgjengelighet hatt høyeste prioritet. Vi er positive til lovgivningen, fordi tilgjengelighet bør være en selvfølge. I dag holder nettstedet et høyt tilgjengelighetsnivå rent teknisk, ettersom det er korrekt utviklet fra bunnen av, og vi jobber daglig for å sikre tilgjengeligheten i det redaksjonelle materialet.

Trollhättan.se er basert på informasjonsstrukturen som Funka har utviklet sammen med rundt 50 kommuner i vårt populære kommunenettverk. Opplegget, kalt Funkaboda, videreutvikles kontinuerlig og har gjennom årene blitt testet med flere tusen brukere fra hele Sverige. Samarbeidet og erfaringsutvekslingen mellom deltakende kommuner, er svært høyt verdsatt, og det har oppstått mange innovative løsninger gjennom nettverkets arbeid.

Å spre tilgjengelighet i organisasjonen

Trollhättan har superbrukere og statssekretærer som jobber med tilgjengelighetsspørsmål i organisasjonen. Visjonen er at alle 5000 ansatte skal bli opplært til å gjøre ting korrekt.

Vi har også mange diskusjoner internt for å ivareta tilgjengeligheten i vårt redaksjonelle arbeid. Vi redaktører kan dette, men for å øke kunnskapen i organisasjonen, har vi skapt rutiner knyttet til tilgjengelighet for at inkludering skal bli en del av hverdagen. Et eksempel på dette er at vi har utformet brukervennlige Word-maler, for å sikre tilgjengelighet med en gang i stedet for etterpå. Vi ønsker å få inn tilgjengelighet i alle faser, akkurat som vi i dag jobber med normkritisk tenkning, den grafiske profilen og GDPR.

Funka har utviklet, designet og forvalter Trollhättan siden 2014. I løpet av denne perioden har selvfølgelig mye skjedd, både teknisk og når det gjelder innhold, samtidig som tilgjengelighetskravene har blitt skjerpet.

Akkurat som med GDPR, så vil vi at alle skal tenke på tilgjengelighet fra start av. Et eksempel er når Funka gjorde en undersøkelse på våre e-tjenester, for å se hvor godt de levde opp til tilgjengelighetskravene. Noen deler var selvfølgelig vanskelig for oss å endre der og da, da eksterne leverandører er ansvarlige for dem. Men vi startet der vi kunne, og det var på de redaksjonelle delene av e-tjenestene. Vi satte oss ned og begynte å diskutere våre tjenester. Først føltes det komplisert, men så ble det lettere, og vi kunne se på e-tjenestene med nye øyne. Våre IT-ledere var helt begeistret for hvordan de enkelt kunne redigere e-tjenestene slik at de ble bedre for alle. Det er slik vi prøver å jobbe hele tiden, hvis vi gjør det bra for de 15 % som trenger det, vil det bli bedre for alle. Og hvis du har brukeren i fokus fra starten av, så går det ikke galt.

Trollhättan i Sverige har ca. 60 000 innbyggere og ligger i Västra Götaland. Som finsk forvaltningsområde er flerspråklighet en naturlig del av kommunikasjonen, og nettstedet tilbyr også det opplesende hjelpemiddelet, Talende Web, for personer som av ulike grunner har lese- og skrivevansker.

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu