Turistforeningen velger Funka

For Den Norske Turistforeningen er det viktig at alle mennesker kan ta del av deres tilbud. På ut.no kan du finne forslag på turer og bli inspirert til å oppdage den vakre norske naturen. For å sikre at nettstedet oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming, har Turistforeningen hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking.

Å være hele Norges turplanlegger stiller høye krav til gode brukerløsninger, siger Marlen Knoph, Prosjektleder digitale kanaler ved Den Norske Turistforening. Samarbeidet med Funka spiller en sentral rolle for at UT.no skal kunne være en digital tilrettelegger for friluftsliv, for alle.

Retten til et likeverdig friluftsliv, fornøyelsesreiser og turistattraksjoner er en viktig del av universell utforming som ofte havner i skyggen av lover og regler rundt hvilke områder som kan oppfattes som ”viktigere”. Men mennesket behøver som kjent ikke kun mat på bordet, utdanning og arbeid. FN-konvensjonen om menneskelige rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne omfatter også retten til en aktiv fritid, i Artikkel 30 beskrives rettigheter for deltakende kulturliv, rekreasjon, fritidsvirksomhet og idrett.

Når Funka gjennomfører en gransking av universell utforming på nettet får kunden ikke kun en detaljert gjennomgang av samtlige krav med en beskrivelse av de brister og forbedringsmuligheter vi finner. Rapporten inneholder også tydelige eksempel, bilder, beskrivende forslag på løsninger.

Funka takker for godt samarbeid og ønsker Turistforeningen lykke til med sitt ambisiøse arbeid med inkludering – og god tur!

Om UT.no
UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund och Kartverket.