UDI leide inn Funka for å kvalitetssikre et høyt nivå av universell utforming

Utlendingsdirektoratet, UDI, har utviklet og lansert et nytt nettsted. De valgte å leie inn Funka for å få støtte under hele prosessen.

Universell utforming er et avgjørende fagområde innen webutvikling som er veldig viktig for oss, kommenterer Christian Spidsberg, Seniorrådgiver og Nettredaktør hos UDI. Det er viktig ikke bare på grunn av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven og kravene til «Kvalitet på nett» fra DIFI, men rett og slett fordi god universell utforming gir god brukervennlighet. I lys av det så vi på det som en viktig suksessfaktor å innhente ekspertkompetanse på dette både i innledende faser med kravspesifikasjon og underveis i utviklingen.

UDI valgte å leie inn en front end-utvikler fra Funka som regelmessig har sittet sammen med de andre webutviklerne.

UDI nettsted. Skjembilde

For å lykkes med universell utforming må det tekniske rammeverket være på plass. Selv om vi hadde dyktige front end-utviklere fra vår hovedleverandør, innså vi tidlig at spisskompetanse var avgjørende for et godt resultat. Funkas front end-utvikler inngikk dermed som en del av teamet til hovedleverandøren. Dette var et bevisst valg for å unngå at vi kom med krav og ønsker i etterkant som kunne bli vanskeligere å få på plass, fortsetter Christian Spidsberg.

UDI har parallelt med utviklingsarbeidet av ett nytt nettsted, sett over helheten for å kvalitetssikre at alle deler er universellt utformet. Funka har derfor gjort punktinnsatser, som å gi råd rundt multimedia, gransking av designskisser med mer.

Funkas konkrete tilbakemeldinger har påvirket prosjektet veldig mye. Blant annet har Funka bistått oss i utviklingen av universelt utformede PDFer, sier Christian Spidsberg. På designskissene har Funka vært en ekstern kvalitetssikrer som ga oss råd og innspill som vi deretter valgte om vi skulle ta hensyn til eller ikke. Siden pedagogikk og interaksjonsdesign er et annet grunnelement i god universell utforming, så fikk vi både konkrete nyttige innspill til designskisser, men også en god dynamikk som skjerpet alle involverte når man innså hvor seriøst vi arbeidet med universell utforming.