ULOBA har valgt Funkas kurs om universell utforming samt gransking av skisser og løpende støtte

Jon Torp, leder avdeling for informasjon og samfunnskontakt i ULOBA, som har valgt Funkas kurs om universell utforming samt gransking av skisser og løpende støtte under utviklingen av det nye nettstedet.

Hva skal ULOBA gjøre for å bli mer universelt utformet og tilgjengelig for alle?

- ULOBA er en virksomhet for og av funksjonshemmede. Vi har nesten 1000 funksjonshemmede andelseiere, og over halvparten av våre 90 administrativt ansatte er også funksjonshemmet. Derfor er det nødvendig for oss at alle våre verktøy – digitale og andre - er universelt utformet. Vi er blant annet i ferd med å bygge opp en ny nettside hvor vi benytter de beste løsningene som finnes tilgjengelig i dag.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sørger for at prinsippet om universell utforming blir lovfestet, hvilke tanker har dere rundt dette?

- Det er veldig bra at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fastslår kravet om universell utforming. Ett problem er at begrepet "universell utforming" ikke er operasjonalisert. Dermed mangler vi fortsatt standarder for universell utforming på de fleste områder, og dette gjør det vanskelig både å etterleve og å håndheve lovens krav om universell utforming. Det gjør det også vanskelig å nå fram for funksjonshemmede som ønsker å bruke loven for å fremme sine krav.

Hvilke forventninger har dere til det nye nettstedet?

- Vi håper at det skal bli enklere, mer intuitivt og tilgjengelig, og at det dessuten ikke skal diskriminere eller ekskludere noen. Vi har store forventninger til funksjonaliteten!