Uloba velger Funka

Tre spørsmål til Tom Losnedahl, CIO hos Uloba. Uloba er en ideell organisasjon som jobber for at personer med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med borgerstyrt personlig assistanse.

Dere har leid inn Funka for å kvalitetssikre universell utforming i deres ulike nettløsninger og digitale løsninger, både nye og eksiterende. Fortell mer!

- Universell utforming er generelt svært viktig for Uloba, siden vår politiske misjon er å arbeide mot diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser, både i den fysiske og den digitale verden. Det ville være utenkelig for Uloba å utvikle systemer som ikke var universelt utformede.

- Sentralt i Ulobas pågående IT-arbeid står vårt egenutviklede system for Digitale Arbeidsplaner og vårt nye Sharepoint-baserte intranett Freedom, samt anskaffelser av nye cloud-baserte IT-tjenester.

Hvorfor valgte dere å la en av Funkas konsulenter sitte med dere en dag i uken?

- For å sikre at pågående videreutvikling av vårt egenutviklede kjernesystem for digital planlegging og timeføring blir optimalt med tanke på universell utforming (mål om WCAG AAA), for å sikre at intranettet Freedom blir 100 % universelt utformet og for å ha en kompetent ressurs når vi skal evaluere nye ”cloud-baserte” IT-tjenester. Fra tid til annen gjennomfører også opplæring av interne ressurser med Funkas konsulent som lærer. Vi bruker også konsulentens kompetanse og erfaring i utvikling og forbedring av pedagogisk smarte brukergrensesnitt (noe relatert til universell utforming, noe ikke).

Hvordan tar dere vare på kunnskapen om universell utforming internt?

- Utviklere lærer gjennom praktisk samarbeid med Funkas dyktige uu-konsulent. Vi gjennomfører også sporadisk opplæring av interne med Funkas konsulent som lærer. Vi har også kurset flere medarbeidere i universell utforming av digitale løsninger. Flere innleide konsulenter fra Bouvet har også opparbeidet god uu-kompetanse, og gjennom et strategisk samarbeid sikrer vi at disse konsulentene benyttes i et langsiktig perspektiv.