UMO.se fokuserer på universell utforming i 2012

Det svenske nettbaserte ungdomsmottaket, UMO, valgte Funka som leverandør med tanke på gransking av universell utforming på nettstedet umo.se.

UMO er et svensk nettbasert ungdomsmottak for personer i alderen 13 til 25 år. Umo.se har som formål å hjelpe unge med å finne relevant, aktuell og kvalitetssikret informasjon om sex, helse og relasjoner. UMO jobber for at unge personer skal ha like forutsetninger og et større handlingsrom.

For oss er et universelt utformet nettsted viktig, slik at alle kan nyttiggjøre seg av informasjonen. Vi forandrer fokusområde hvert år, og nå i 2012 satser vi ekstra mye på universell utforming. Umo.se har eksitert i 3 og et halvt år, og det føles godt at det nå er gjort en skikkelig gransking av nettstedet vårt slik at vi kan gjøre den enda bedre og mer universelt utformet og tilgjengelig for alle, sier Cecilia Birgerson Nordling på UMO.

Funkas analysemodell bygger på W3C’s retningslinjer og lange erfaring med å analysere flere tusen nettsteder. Alt Funka anbefaler er testet i virkeligheten med testpersoner med og uten hjelpemidler. Analysen av UMO.se resulterte i en rapport med løsningsforslag og forslag til rekkefølgen tiltakene burde prioriteres i.