Unge Funksjonshemmede velger Funka

Unge Funksjonshemmede har valgt å trekke inn Funkas kompetanse for å kvalitetssikre universell utforming i deres arbeid med å utvikle nytt nettsted. Målet er å sikre at deres i alt over 25 000 medlemmer og andre interessenter finner, forstår og kan dra nytte av informasjonen som vil bli publiseret på organisasjonenes nettportal, uavhengig av forutsetninger.

Det er viktig for oss å ha et nært samarbeid med ulike brukerorganisasjoner, sier Daniel Sørensen, salgsansvarlig på Funkas Oslokontor. Vi ser frem til å gjennomføre disse oppdragene.

Unge funksjonshemmede driver et aktivt opplysningsarbeid om rettigheter, likestilling, samt prinsippet om et universelt samfunn tilpasset alle, uansett bistandsbehov eller sosial/fysisk begrensning. Derfor ønsker organisasjonen å benytte Funkas ekspertise for å sikre at nettstedet som skal formidle disse viktige opplysningene er tilgjengelig for alle.

Unge funksjonshemmede har derfor valgt å kjøpe Funkas kravunderlag med gjennomgang, for å så ta inn Funka tidlig i prosessen for å granske både struktur- og designskisser. Til slutt kommer Funkas eksperter til å uføre en akseptansetest for å kvalitetssikre at organisasjonen har fått et nettsted som alle kan bruke.

Ett av målene er at det nye nettstedet skal ha et design som skaper troverdighet hos brukerne gjennom praktisk funksjonalitet, konsekvent objektplassering og gode kontraster som står i stil med organisasjonens profilfarger, med mer. Man har kommet frem til at god design ikke bare handler om utseende, men at det faktisk er en forutsetning for å oppnå universell utforming.

Funka takker for tilliten og ser frem til å bistå Unge funksjonshemmede og deres leverandør i arbeidet med å utvikle et universelt uformet nettsted.

Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Det består av ca. 35 medlemsorganisasjoner har til sammen over 25 000 medlemmer. Dette er den største paraplyorganisasjonen av helserelaterte ungdomsorganisasjoner i Norge, og har som visjon å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.