Unionen

Tre spørsmål til Marika Sigvardsson, Utviklingsansvarlig for unionen.se. Unionen er Sveriges største fagforbund på det private arbeidsmarkedet og landets største tjenestemannsforbund.

Hvorfor valgte dere å revidere nettstedet deres ut fra perspektivet om universell utforming?

- Universell utforming er en forutsetning for et nettsted som unionen.se som skal tilby service, råd og støtte til over 500 000 medlemmer. Vi innså at vi trengte å få oversikt og bestemte oss for å få gjennomført en grundig gjennomgang av nettstedet. Resultatet dannet grunnlaget for vårt videre arbeid med unionen.se.

Hvordan har resultatet av analysen hjulpet dere, og hva skjer videre?

- Funka har gjort en veldig bra gjennomgang og levert en omfattende rapport med et pedagogisk opplegg som det føles fornuftig å jobbe med videre. Inndelingen i teknikk, pedagogikk og språk gjør også vårt arbeid enklere, fordi det som regel er ulike personer som jobber med de forskjellige delene.

- Vår plan nå er helt enkelt å jobbe oss gjennom rapporten fra revisjonen og fikse det som ikke er bra. En del av arbeidet med å forbedre språket begynte vi på i sommer, og til høsten kommer vi til å fylle på vår ”backlogg” med tiltak over ting som gjelder teknikk og pedagogikk. Her er revisjonens resultat veldig til hjelp med tanke på prioritering av tiltak.

Hvordan jobber dere rent praktisk med universell utforming?

- Vår ambisjon er at alle som jobber med nettstedet skal ha en ”innebygd sjekkliste” for universell utforming. Dette skal ikke være noe vi bare jobber med av og til i vårt løpende arbeid med nettstedet, universell utforming skal være med hele tiden. Vi forsøker å se på det vi gjør på unionen.se ut fra et nytteperspektiv, uansett om det gjelder tekniske løsninger, design eller språk. Å implementere en ny, kul teknisk løsning eller design er i seg selv verdiløst, det viktigste er at det fungerer for flest mulig. Men om den nye kule tekniske løsningen er til hjelp for at nettstedet skal fungere for flere, da er vi med.

- I vårt daglige arbeid for å gjøre nettstedet universelt utformet, tror jeg at det å være mest mulig konkret og aktiv jobbing med sjekklister, gode manualer og brukertesing, er en suksessfaktor.