Universelt utformede læremidler

Skolen er en del av samfunnet som virkelig trenger å fungere for alle. Barn og unge må naturligvis få gode muligheter og tilstrekkelig støtte for å lære på den måten som passer hver enkelt best. Et viktig aspekt for å oppnå en inkluderende skole er universelt utformede læremidler.

Med dette aspektet i tankene tok Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kontakt med Funka for en introduksjon i universell utforming. Deltakerne besatt mange ulike roller ettersom universell utforming er noe som alle trenger kunnskap om.

Vi ønsket oss et kurs med Norges ypperste eksperter på universell utforming, slik at vi best kan tilpasse NDLA til målgruppa vår, elever i videregående skole, sier Cecilie Isaksen Eftedal, leder for avdelingen Bruke hos NDLA. Fokus er både universelt tilpasset design, kode og ikke minst universelt tilpasset innhold.
Vi har årlig sendt utvalgte medarbeidere til Funkas tilgjengelighetskonferanse i Stockholm. Nå ønsket vi å gi alle medarbeidere muligheten til å lære mer om universell utforming. Skal vi lykkes med universell utforming er det avgjørende at alle i organisasjonen lærer og bryr seg om dette. Kurset med Funka er et utmerket utgangspunkt for et enda bedre tverrfaglig samarbeid om universell utforming i NDLA!

I en fullsatt konferansesal på Thon hotell Arena i Lillestrøm kurset Funkas Andreas Jacobsen og Saja Andersson, eksperter på universell utforming, et 50-talls deltakere. Programmet inneholdt mange ulike deler; hvorfor universell utforming er viktig, hvilke målgrupper som berøres, hvor mange som har behov for ulike typer av støtte og hva loven krever med tanke på nettopp læremidler. Med utgangspunkt i de spesifikke utfordringer som NDLAs medarbeidere står ovenfor ble det vist gode eksempel og inspirerende løsninger.

Det er alltid like givende å kurse ambisiøse kunder, sier Andreas Jacobsen, ekspert på universell utforming hos Funka. Det skulle ikke forundre meg om NDLA etter hvert blir et forbilde med tanke på universell utforming som andre læremiddelsprodusenter kan lære av.

NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. I blant må læremidler tilpasses for å fungere for visse målgrupper. Men i de fleste tilfeller fungerer gode løsninger for alle.

Om NDLA
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 10 fylkeskommuner deltar.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA), åpnes i nytt vindu