Universelt utformet kultur

I debattene kan det virke som om universell utforming kun er viktig i brukerens kontakt med myndigheter, altså når man skal søke om startlån via Husbanken, betale skatt eller søke om å få innvilget hjelpemidler. Men universell utforming er selvfølgelig like viktig for andre områder av livet, ikke retten og muligheten til å ta del i kultur- og underholdningstilbudene.

Derfor er Funka ekstra glade for at så mange av våre oppdrag handler om nettopp kultur. Vi har regelmessig oppdrag for muséer, bibliotek og konsertarrangører, forlag og designbyråer som skaper reklame til ulike typer av forstillinger. Dessuten holder vi ofte foredrag og kurs i alt fra universell utforming i fredede bygninger, til hvordan gamification kan bidra positivt i opplæringen av barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Nå sist holdt Torbjørn Helland Solhaug, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka, foredrag for Norske konsertarrangører, samt minigransking av nettstedet deres.