Universitetet i Oslo, UiO valgte Funka til å gjennomføre en teknisk revisjon

Tre spørsmål til Hildegunn Lunden, nettredaktør, Universitetet i Oslo, UiO

Funka har gjort en teknisk revisjon av nettstedet til universitetet i Oslo, UIO, hvorfor valgte dere en slik gransking?

- Vi har lenge hatt fokus på at våre nettsider skal være brukervennlige og tilgjengelige for alle. Vi tenker at hvis nettsidene er universelt utformet, så er de bedre for alle brukergrupper. Vi har vært gjennom en omfattende relansering av uio.no, og ville nå vite om nettsidene er så tilgjengelige som vi tror de er.

Hvordan har rapporten til Funka hjulpet dere?

- Vi fikk svar på om uio.no er tilgjengelig for alle, og fått påpekt alle tekniske punkter vi bør og må forbedre for at vi skal kunne si at nettstedet er det. Vi fikk også en påminning om hvilke redaksjonelle grep vi må ta.

Hvordan jobber dere videre med uio.no med tanke på universell utforming?

- Nå går vi gjennom rapporten punkt for punkt og ser hvilke utbedringer som må gjøres, og lager en tidsplan for implementering. Noen ting er allerede fikset, noe krever litt mer utvikling. Målet er at vi tidlig i høst skal ha utbedret alle punktene vi trenger å gjøre noe med. Vi har også gått gjennom de redaksjonelle kursoppleggene våre og retningslinjene, og justert dem der det var nødvendig. Vi har også involvert nettverkene av nettredaktører på UiO, slik at vi sammen kan forbedre oss.