Värnamo kommune tok viktige skritt mot et universellt utformet nettsted

Før ikrafttredelsen av EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner tidligere i høst, så Värnamo kommune i Sverige et behov for å vurdere om deres dokumenter var universellt utformede, og ga Funka oppdraget.

Som medlem av Funkas svenske kommunenettverk og godt kjent med Funkas tjenester, var det naturlig for kommunen å bruke Funka som leverandør for å granske Word-dokumentmaler.

Det er viktig at nettstedet er universellt utformet, og ett vesentlig skritt for å oppnå dette er universellt utformede dokumenter. Vårt mål er å være inkluderende, noe som betyr at det vi publiserer skal være tilgjengelig for alle. Hvis vi ikke er det, blir en del av vår målgruppe ekskludert, sier Atena Ahmadi, ansvarlig for Värnamo kommunes nettsted.
Gode Wordmaler gjør det lettere for redaktører å produsere universellt utformede dokumenter. Ved å gjøre det enkelt å bruke stilark, lister og lignende, blir tilgjengeligheten forbedret, og dokumentene får et konsistent, uniformt utseende for hele organisasjonen. Kombinert med gode og klare retningslinjer for redaktører, er arbeidet med å skape universellt utformede dokumenter viktige steg på veien mot et nettsted som er tilgjengelig for alle, sier Danne Borell, Kvalitetssikrer og kursholder hos Funka.

Arbeidet fortsetter nå med å sikre at alt nytt materiale er opprettet i de nye malene som er produsert etter Funkas gjennomgang. Da vil alt gammelt materiale etter hvert bli erstattet.

Universell utforming er noe vi trenger å jobbe med hele tiden, ettersom vi produserer nytt materiale daglig, i ulike former. En stor utfordring nå er å spre kunnskapen om universell utforming og hva det betyr for alle i vår organisasjon som produserer noe på nettet, sier Atena Ahmadi.

Funkas analyser og granskinger

Funkas kommunenettverk (på svensk)