Vaxholms stad bygger universelt utformet nettsted med hjelp av Funka

For å kvalitetssikre universell utforming av nettstedet, allerede før webutviklingsprosjektet ble lagt ut på anbud, tok den svenske kommunen Vaxholm Stad inn ekspertisehjelp fra Funka. Funka bidro deretter med løpende støtte gjennom hele og alle faser av prosjektet og til spesifikke deler.

Stefan Johansson fra Funka har vært en fantastisk ressurs som prosjektleder. Klok, trygg og svært kunnskapsrik. Vi er kjempefornøyde! forteller Ylva Rasch, informasjonsmedarbeider hos Vaxholm Stad.

For å kunne stille riktige krav til webutviklingsleverandøren på et tidlig stadium, tok kommunen inn Funka allerede før anbudsprosessen hadde startet. Ettersom arbeidet med universell utforming har vært i fokus hele tiden, ble Funkas kompetanse satt inn i alle fasene av webprosjektet. Funka har blant annet veiledet Vaxholms Stad gjennom å fungere som prosjektleder samt å bidra med støtte under utviklingen.

Funka gikk også inn og utformet nettstedet basert på Vaxholms stads nye grafiske profil. Oppdraget var å utvikle et enkelt og navigerbart nettsted med Vaxholms profilfarger som en rød tråd i designet.

Nettstedet til Vaxholm Stad tilbyr i dag det opplesende hjelpemiddelet Talende Web. Talende Web sørger for at personer med blant annet lese- og skrivevansker kan ta til seg kommunens informasjon på lik linje med alle andre.