Win-win i Linköping med Funkas innlevelsesøvelser

Funka gjennomfører innlevelsesøvelser som en del av kompetanseprogrammet Vinn-Vinn i det svenske fylket Östergötland. Innlevelsesøvelsene, hvor deltakerne gjennom øvelser og simuleringer kan oppleve hvordan bymiljøet fungerer for mennesker med ulike typer funksjonshemninger, er svært populære.

Linköpings kommune i Sverige har i lang tid arbeidet aktivt for å fremme likestilling, mangfold og universell utforming. Et vellykket initiativ er Vinn-Vinn programmet, som er et samarbeid mellom 12 svenske kommuner i Östergötland fylke. Meningen er at ansatte skal få kompetanseutvikling og bli ambassadører for disse spørsmålene på arbeidsplassen, gjennom opplæring og erfaringsutveksling som påvirker holdninger, perspektiver, måten å jobbe på og bevisstheten. Under det toårige programmet flettes forelesninger om lovgivning, tilnærming, språk, kultur, kommunikasjon og organisasjonsutvikling sammen med praktiske øvelser og diskusjoner. Kursmodulene evalueres kontinuerlig for å opprettholde en høy kvalitet.

Tidligere besto kursene mest av teoretiske elementer, men deltagerne ønsket å være mer delaktige og det ble derfor etterspørsel etter mer praktiske innrettede øvelser. Etter anbefalinger fra den svenske Myndigheten for delaktighet, fikk Funka for noen år siden oppdraget med å gjennomføre innlevelsesøvelser der deltagerne fikk oppleve hvordan det kan være å navigere seg rundt i bybildet som sterkt svaksynt eller som rullestolbruker.

Våre innlevelsesøvelser pleier å fungere som en tankevekker, sier Joakim Centervik, kursholder hos Funka. Ettersom vi gir deltagerne nye forutsettinger da de skal bevege seg i velkjente miljøer blir de naturlig nok oppmerksomme på vanskeligheter som finnes der. Men det er ikke kun problemer de finner, men også slikt som de vanligvis ikke pleier å bruke for å orientere og forflytte seg rundt, men som de under de nye forutsettingene har stor nytte av. Vi gir deltagerne en mulighet til å skaffe seg nye perspektiver.

Gjennom øvelsene får deltagerne muligheten til å oppleve det å ha én eller flere funksjonsnedsettelser. Funkas innlevelsesøvelser er et svært populært innslag i Vinn-Vinn programmet som til nå har scoret svært høyt på samtlige evalueringer.

Uttalelser fra noen av kursdeltagerne:

De praktiske øvelsene var nyttige da man fikk føle på hvilke utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne står overfor i hverdagen.
Vi må få bedriftseiere til å tenke over disse spørsmålene når det skjer endringer knyttet til gjenoppbygging, nybygging, ending av interiør, etc. Fortauene er også fulle av reklameskilter som gjør det vanskelig for både synshemmede og rullestolbrukere.
Innlevelsesøvelsene var svært givende! Bra å få et perspektiv på hvordan det kan være å ta seg frem med ulike funksjonsnedsettinger. Det ble også tydelig at dette er et forbedringsområde på samfunnsnivå.

Å aktivt adressere problemstillinger om mangfold og universell utforming utvikler og styrker medarbeiderens bevissthet om folks grunnleggende rettigheter og friheter. Gevinsten av å utvikle seg selv og deres arbeidsplass på disse områdene er at det generelle kompetansenivået er økt og at det også bidrar til effektiv bruk av menneskelige ressurser.

Dette er en viktig men spennende utfordring å arbeide med spørsmål knyttet til universell utforming på sier Faiz Jaber, personalstrateg hos Linköpings kommune og ansvarlig for Vinn-Vinn programmet i Östergötland fylke. Vi trenger mer kunnskap, økt bevissthet og flere anledninger til å sette oss inn i andre menneskers virkelighet og livssituasjon. Dette er en langsiktig prosess. For skal man integrere tilgjengelighetsspørsmålet i virksomheten, må man ha kontinuerlig repetisjon og dialog om hvilke verdigrunner våre beslutninger hviler på.

Funkas innlevelsesøvelser

Stockholms kommune valgte Funka for innlevelsesøvelser