Yr.no velger Funka igjen

Funka har kontrollert om betaversjonen til landets største værtjeneste, Yr.no, følger kravene i Diskriminering- og Tilgjengelighetsloven, DTL. Yr.no har også tidligere benyttet Funka for å sikre universell utforming i tjenesten deres for at flest mulig skulle få med seg værprognosen.

Når så mange som 99 % av norske nettbrukere kjenner til Yr.no, med i alt ni millioner unike brukere hver uke, så vil en tjenesten av denne størrelsesordenen utestenge en enorm brukergruppe dersom grensesnittet ikke er universelt utformet. Yr.no valgte derfor å la Funkas eksperter gjennomføre en gransking opp mot den internasjonale standarden for universell utforming på nett, WCAG 2.0 nivå AA, som gjeldene lov er basert på.

NRK tar universell utforming på alvor. Vi leide derfor inn Funka som har bidratt med gjennomgang og gode råd for utvikling av de nye mobile nettsidene sier Hilde Bakkeli, prosjektleder hos Yr.no.

DTL-revisjon

Med DTL-revisjon kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Våre spesialister sjekker nettstedet/tjenesten mot kriteriene i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner, hvilke målgrupper som kan oppleve problemer og vi gir forslag til konkrete løsninger. Ved hvert punkt ser du hvilket kriterie i WCAG 2.0 vi henviser til. Funkas DTL-revisjon blir på denne måten en analyse av dagens situasjon og et sterkt verktøy for deres videre arbeid, men indikerer også alt det viktige som ikke er med i forskriften.

Funka takker for tilliten og ser frem til et fortsatt givende samarbeid.

Nettstedet til Yr.no, åpnes I nytt vindu