Erik Lanne

Tittel: Forskningskoordinator og kommunikator

Gjør i Funka

Jeg er forskningskoordinator og kommunikator med ansvar for våre samarbeidspartnere. Jeg sørger for at vi har gode relasjoner med brukerorganisasjonene, universiteter og andre partnere. Jeg søker om forskningsmidler og formidler resultatene av prosjektene online og via forelesninger.

Drivkraften i jobben

Min styrke ligger i det uttrykksfulle; å formidle et budskap på en måte som vekker interesse. Videre verdsetter jeg direkte kontakt med berørte målgrupper og å se hvordan forskningsprosjektene utgjør en forskjell for den enkelte.

Arbeidet med tidligere

De siste årene har jeg arbeidet for en statlig myndighet med kommunikasjon og saksbehandling knyttet til bidrag innenfor utvekslingsprogrammet Erasmus +, EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Jeg har også mange års erfaring fra reiselivsnæringen. Jeg har studert statsvitenskap, språk og interkulturell kommunikasjon. Min første jobb var som personlig assistent, en rolle som benket meg enormt og var svært lærerik.

Personlig

Jeg er veldig sportsinteressert, fotball opptar mye av tiden min, både som utøver og tilskuer. Jeg har tidligere bodd i utlandet og snakker fire språk flytende. Jeg reiser gjerne når jeg får sjansen.