Raouf Sormunen

Tittel: Ekspert på universell utforming med fokus på hjelpemidler

Gjør i Funka

Jeg jobber hovedsakelig med å granske universell utforming og brukeropplevelse i digitale grensesnitt og dokumenter. I tillegg tester jeg universell utforming med forskjellige typer av IT-hjelpemidler. Jeg er Certified Professional in Web Accessibility (CPWA) gjennom International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Drivkraften i jobben

Ideen om et inkluderende samfunn driver meg. At det gjennom ny og universelt utformet teknologi blir flere som bruker teknologien slik det er tenkt, som et verktøy der alle kan gjøre det de er gode på. Å ta del i utviklingen av mindre enheter, og fortsatt opprettholde full delaktighet, er kjempeinteressant og viktig.

Arbeidet med tidligere

Etter fullført eksamen i informatikk har jeg arbeidet innen administrasjon, prosjektering, IT-support og fungert som teknologiansvarlig hos organisasjoner for personer med funksjonsvariasjoner.

Personlig

Min lidenskap er nok musikken, som jag både lytter mye til og spiller selv. Jeg er glad i å lese, og prøver også å holde liv i film- og tv-interessen.