Funkas On-Demand-kurs vokser – ta til deg kunnskap i ditt eget tempo!

Det er ingen hemmelighet at vi på Funka besitter mye kunnskap innen vårt kompetanseområde – universell utforming av IKT. Vi tar behov og krav innen fagområdet og konverter dette til innovative kurs.

Stadig fler spør om vi kan dele kunnskapen vår. Sagt og gjort - gjennom vårt nye kursinitiativ, Funka Academy, har vi nå gleden av å tilby kurs innen fler av våre ekspertområder. Våre erfarne kursledere blander teori med eksempler hentet fra virkeligheten. Dette er en effektiv måte å ta til seg kunnskap på, og du som deltager lærer ikke bare hvordan, men hvorfor inkluderende løsninger er så viktig. Flere av våre kurs finns nå i On Demand-format – som gjør at du kan delta når du vil og i ditt eget tempo. Kursene holdes på svensk og engelsk.

Introduksjon til universell utforming

Apper & universell utforming

Design/UX & universell utforming

Utvikling & universell utforming​

Lov & utforming​

PDF & universell utforming​