Den internasjonale eldredagen

Ifølge FN er nesten 700 millioner mennesker over 60 år. I 2050 vil antallet overstige 2 milliarder. Med andre ord kommer mer enn 20 % av verdens befolkning vil være 60 år eller eldre.

Dette betyr at det må vies mer oppmerksom til eldre og de spesifikke behovene og utfordringene som det aldrende samfunnet står overfor. Funka deltar aktivt i en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på aktiv og sunn aldring, der universell utforming står sentralt.

Et godt eksempel på digital innovasjon som gagner alle aldre er Århus, som spilte en viktig rolle i å hjelpe Danmark å bli "mest digitale" i Europa, ifølge EU-kommisjonens Digital Economy and Society Index 2018. Det handler om et aktivt digitaliseringsarbeid og om å skape teknologi som fungerer for alle innbyggere, enten det dreier seg om helsetjenester eller å fremme en aktiv og uavhengig livsstil.

Århus er et utmerket eksempel på de positive innvirkningene en vellykket politikk rundt aktiv og sunn aldring kan ha for lokalbefolkningen, sier Jon Switters, prosjektleder for EU-finansierte forskningsprosjekter hos Funka.

Der policy og hverdag møtes

Århus var nylig vertsted for AAL-forum, i samarbeid med EiPonAHA Conference of Partners, en tredagers konferanse med ca. 700 deltakere. Funkas forsknings- og Innovasjonsteam deltok aktivt i arrangementet og presenterte og modererte mange av fellessesjonene med fokus på aktiv og sunn aldring samt spørsmål knyttet til universell utfordring.

Under arrangementet var det hovedsakelig den eldre delen av lokalbefolkningen som stjal deltakernes hjerter. De åpnet sin by og sine hjem ved å organisere en rekke aktiviteter for å vise besøkende hvordan byen gir innbyggerne muligheten til å leve et aktivt og sunt liv og være en del av et sosialt fellesskap. Blant aktivitetene inngikk en guidet løpetur med seniorer, "dine with a dane" hvor vi ble inivitert på middag hjemme hos eldre, og kanskje den mest eksotiske av alt : en svømmetur "Viking"-style i det iskalde havet, for de som våget å trosse kulden.

Gratulerer og takk til Århus, et glimrende eksempel på hvordan arbeid med aktiv og sunn aldring kan få stor innvirkning på lokalt nivå.

God eldredag!

Kontakt

Jon Switters

Tittel: Prosjektleder for europeiske prosjekter

jon.switters@funka.com (Jon Switters)

+34 690 358 993 (Jon Switters)