En uke med fokus på funksjonsnedsettelser

Den 3. desember var det den internasjonale og den europeiske dagen for funksjonshemmede. Men egentlig er det en hel uke med fokus på mennesker med funksjonsnedsettelser og med mange nettbaserte aktiviteter.

Det var mange arrangementer å velge mellom, men vi har valgt å liste opp noen av de vi syns er mest interessante. Alle arrangementene foregikk på engelsk.

Facebook-Funka Tilgjengelighetshackathon

Den 30. november var det finale i  Facebook-Funkas Tilgjengelighetshackathon. Europeiske studenter konkurrerte om å skape nye løsninger på området universell utforming. Arrangementet ble live-streamet, men man kan også ta del av det i etterkant. Finalen blir både tegnspråk- og skrivetolket.

Facebook og Funka inviterte til Tilgjengelighets-Hackathon

Den europeiske dagen for funksjonshemmede  

Den 1. - 2. desember arrangerte EU-kommisjonen og Paraplyorganisasjonen for funksjonshemmede organisasjoner i Europa (European Disablility Forum, EDF), den europeiske dagen for funksjonshemmede. I år hadde konferansen to hovedtemaer: Den europeiske strategien knyttet til funksjonsnedsettelser 2021-2030 og Covid-19. Som vanlig ble vinneren av Access City Awards kåret.

European Day of Persons with Disabilities 2020, åpnes i nytt vindu

Den internasjonale dagen for funksjonshemmede innenfor UNESCO

Fra 25. november til 3. desember feiret UNESCO under temaet: rekonstruksjon for en inkluderende og tilgjengelig verden etter Covid-19.

”Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World”, åpnes i nytt vindu

FNs Statspartskonferanse

Innenfor FN sammenfaller feiringen i år med Statspartskonferansen for FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, COSP), som egentlig skulle gått av stabelen i juni, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Årets tema handler om et tiår med implementering av FN-konvensjonen og Agenda 2030 for alle.

”A decade of action and delivery for inclusive sustainable development: implementing the CRPD and the 2030 Agenda for all persons with disabilities.”, åpnes i nytt vindu

Den internasjonale dagen for funksjonshemmede i Australia

Den australske organisasjonen, som hat tatt navnet sitt etter dagen for funksjonshemmede, International Day of Persons with Disabilities (IDPWD), hadde i år temaet «Skjulte funksjonsnedsettelser».

”Not all Disabilities are Visible”, åpnes i nytt vindu