Er du klar for 1. januar? Funka hjelper deg!

Alle organisasjoner som omfattes av Likestillings- og diskrimineringsloven skal oppfylle kravene om universell utforming den 1. januar 2021. Når EUs webdirektiv trer i kraft, vil det også være et krav om å publisere en tilgjengelighetserklæring.

For å lette arbeidet ditt har vi tatt frem tre analyseprodukter i ulike størrelser:

Liten

Den lille analysen passer for deg som ønsker å kontrollere kvaliteten på en leverandørs arbeid eller få en indikasjon på hvor universelt utformet ditt nåværende nettsted er.

Mellomstor

Den mellomstore analysen passer for deg som vil være sikker på at du følger loven og som ønsker en uavhengig kontroll av hvor universelt utformet grensesnittet ditt er og et godt grunnlag for din kommende tilgjengelighetserklæring.

Stor

Den store analysen passer for deg som ikke bare ønsker å følge loven, men som også vil sørge for at alle mennesker, uavhengig av evner og forutsettinger, kan ta til seg informasjon og utføre tjenester. Denne granskingen er det opplagte valget for deg som vil oppnå reell universell utforming og som ønsker et kraftig verktøy å videreutvikle grensesnittet ditt med.