Et samfunn uten kontanter – funker det?

Færre butikker, restauranter og kafeer tar imot sedler og mynter. Sverige er på vei til å bli et kontantløst samfunn – og det er ikke alle som er glade over det.

I slutten av januar organiserte foreningen Kontantopprøret et seminar i riksdagens (stortinget i Norge) andrekammersal. Emnet for dagen var det kontantløse samfunnet, og blant de inviterte var det både politikere, bransjeorganisasjoner og pensjonsforeninger. Også Funka var der for å ta del i debatten, og gi sitt syn på kontantenes forsvinning.

Flere av deltakerne var opprørte. De lurte på hvordan det kunne være tillatt for banker å slutte å håndtere sedler og mynter, eller for butikker å vegre mot å ta imot dem. Spørsmål ble også stilt om sikkerheten hos de nye digitale betalingsløsningene: hva skjer egentlig med din personlige informasjon når du bruker et betalingskort? Representantene for Sveriges butikkeiere svarte med å påpeke at det er få som faktisk vil betale med kontanter nå for tiden, selv når det går. Mange synes helt enkelt at det er raskere og smidigere å betale med kort eller andre digitale løsninger.

For oss på Funka er det viktigst at valgfriheten fortsatt finnes. Det finnes nemlig ingen betalingsløsning som funker like bra for alle. Gjennom årene har vi testet et hundretall ulike digitale løsninger for betaling, og ingen av dem har oppfylt de kravene som stilles til universell utforming. Det er også trolig at det alltid kommer til å finnes personer som ikke får til teknologien, men som like fullt har rett til inkludering i samfunnet. Kontantenes fortsatte eksistens i Sverige er et verktøy for å garantere en slik inkludering.

Det er også en bred politisk enighet om at det også en gang i fremtiden skal gå og bruke kontanter. Blant annet anser Riksbankskomitéen, som har representanter fra alle riksdagspartier, at utviklingen skal snus. Blant annet vil man at større banker skal være forpliktet til å tilby rimelig tilgang til både kontantuttak og kontanthåndtering. Nå må komitéens forslag resultere i en lovgivning slo flere av deltakerne ved seminaret fast. Andre var skeptiske: går det virkelig å bruke loven for å stoppe eller styre utviklingen?

Uansett hva som skjer må flere grupper få være med og si sitt om det kontantløse samfunnet. Ikke minst er det mange personer med funksjonsnedsettelse som er i ferd med å bli utelatt fordi man ikke kan eller vil gi opp kontantene. Det synes vi er uakseptabelt – alle har rett til å delta på like vilkår i samfunnet.