Funka brukertester nytt innholdskonsept

Stavanger kommune jobber med utviklingen av et konsept kalt "Kort fortalt" som skal gjøre informasjon på kommunens nettsted enklere å forstå. Funkas oppdrag er å gjennomføre brukertester for å sikre at løsningen faktisk fungerer for personer som av ulike grunner har vansker med å lese.

Konseptet som Funka skal brukerteste er en kombinasjon av klarspråk, oppsummering kalt ”Kort fortalt” og interne lenker.

Funka gjennomfører brukertester med personer med dysleksi, lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, utviklingshemming, barndomsdøve, personer med norsk som andrespråk og andre relevante målgrupper. Funka gjennomfører brukertester både på plass i våre egne lokaler i Oslo sentrum og via nett. Har du lyst til å bidra – ta kontakt da vel!

Nytt prosjekt om begriplighet

Forståelig Samfunnsinformasjon

Dersom du ønsker å delta i brukertesten kan du kontakte Joachim Henstad på telefon 486 06 772 eller epost joachim.henstad@funka.com. Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt Torbjørn Helland Solhaug på telefon 482 66 534 eller epost torbjorn.helland.solhaug@funka.com.

Kontakt

Torbjørn Helland Solhaug

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

E-post: torbjorn.helland.solhaug@funka.com

Telefonnummer: +47 482 66 534