Funka fortsetter å vokse

For å møte den raskt voksende etterspørselen av våre tjenester i hele Europa satser Funka ytterligere på både konsulent- og innovasjonsvirksomhetene. Som et ledd i dette gjennomføres også en organisasjonsforandring.

Selskapets ledelse øker med en ny daglig leder, Marie Wirkestrand, som kommer fra KPMG. Maries oppdrag blir å sikre internasjonal vekst og fortsatt produktutvikling, med fokus på digitalisering og abonnementstjenester.

Tidligere daglig leder Susanna Laurin, som har ledet selskapet gjennom de siste 16 årene, får økt kapasitet til å fokusere på sine strategiske og politiske oppdrag gjennom at hun blir sjef for Funkas Forsknings- og innovasjonsavdeling.

Jeg er svært glad for muligheten til å bidra til et samfunn som er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Med dagens raske utvikling innen IT og digitalisering er det viktig at vi parallelt tenker inkludering og universell utforming. Der har Funka fortsatt en viktig rolle å spille, sier Marie Wirkestrand. 

Å utvikle og forbedre nye måter å gi støtte til alle som står ovenfor økte krav til univsersell utforming krever naturligvis at ny kunnskap tas frem og at idéer testes sammen med brukere. Funkas forsknings- og innovasjonsavdeling står for mye av det undersøkende arbeidet som trengs for å pløye usådd jord.

Med den raske tekniske utviklingen må nye krav formuleres, nye regler utformes og nye løsninger tas frem. For å virkelig påvirke må vi jobbe praktisk, stegvis, med konkrete problemer samtidig som vi skaper forutsetninger for inkludering på samfunnsnivå.

Det føles som en stor fordel å få mer tid for mine egne oppdrag innen policy, standardisering og lovkrav, sier Susanna Laurin. Jeg er stolt over det vi til nå har oppnådd og ser frem til at Funkas F&I-avdeling fortsetter å lede utviklingen i bransjen.

Langsiktig har Funka samme mål som vi alltid har hatt: å gjøre verden bedre for alle individer, uansett evner.