Funka i Australia

Den europeiske standarden for krav på universell utforming, EN301549, opprinnelig utviklet for annskaffelser, men som også er grunnlaget for EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner, fortsetter sitt triumftog over hele verden. Samtidig gjennomføres IAAP-sertifisering for første gang Down Under.

Flere land i Sør-Amerika har allerede valgt EN-standarden som grunnlag for politikk og lovgivning, og nå følger også Australia etter. I november ble jeg invitert av Microsoft til å gjennomføre workshops, seminarer, kurs og informasjonsmøter i Canberra og Sydney, om hvordan standarden fungerer og er ment å bli brukt.

Australia har valgt å introdusere standarden direkte, så det allerede lange navnet har blitt AS (EN) 301549. Bortsett fra at navnet er vanskelig, er det selvsagt en stor fordel at vi har samme krav på universell utforming  i en annen del av verden. Jo mindre fragmentering, desto større er sjansen for at vi lykkes med inkludering.

Fokuset for mitt oppdrag var hovedsakelig anskaffelsesperspektivet fra et føderalt myndighetsperspektiv, men også forståelsen for EN-standarden som et verktøy. Når anskaffelser fungerer med tanke på klare krav, testing og kontroll, er dette ofte den mest effektive måten å oppnå høy grad av universell utforming på. Men for at standarden skal komme til nytte, må både innkjøper og leverandør kjenne til og kunne bruke den riktig.

Jeg holdt foredrag og deltok også i paneldebatter under den årlige bransjekonferansen på området universell utforming, som arrangeres i Sydney, OZeWAI. Under konferansen kunne også fagfolk innen universell utforming fagfolk kvalifisere seg for en IAAP-sertifisering, nok et skritt i riktig retning. Det er veldig gøy å se at bransjen vår blir mer profesjonell, noe som gjør det enklere for innkjøpere å velge kompetente leverandører.

Under konferansen ble det klart at alt for få kjenner til og bruker EN-standarden innen både offentlig og privat sektor. Men interessen er stor, og selv om det fremdeles fokuseres mye på tekniske sjekklister, var det mange av foredragsholderne som ønsket å heve blikket og ha et mer inkluderende perspektiv. Det gir håp for fremtiden.

Susanna Laurin,
Daglig leder, Funka

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)