Funka i Kenya

I den siste uken av oktober holdt Funka, FN-organet G3ict og den kenyanske ideelle organisasjonen InAble en todagers workshop om offentlige anskaffelser og standarder knyttet til universell utforming av IKT. Workshopene ble sponset av Verdensbanken innenfor rammen av Kenya Accountable Devolution Program.

Kenya har ratifisert FNs Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og har utviklet en rekke retningslinjer og forskrifter for å inkludere funksjonshemmede i samfunnet på en bedre måte. Målet med arbeidet er å implementere en IT-standard og retningslinjer for anskaffelser på nasjonalt nivå.

Den første workshopen ble arrangert med innkjøpere fra ulike regioner. Funkas Susanna Laurin og James Thurston fra G3ict delte sine erfaringer fra EU og USA rundt anskaffelseslovgivning, implementering og oppfølging, med spesielt fokus på EN301549. Etter lunsj fikk deltagerne mulighet til å bruke EN-standarden under gruppeøvelser basert på ulike innkjøpsscenarioer og spesifikke oppgaver.

Det var veldig givende å se at deltagerne, som ikke hadde jobbet med universell utforming før, begynte å bruke EN-standarden etter kun en halv dag med øvelser, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka.

Deltagerne på den andre workshopen var politikere på nasjonalt nivå og representanter fra brukerorganisasjonene. Programmet var mer fokusert på lovgivningen og hvordan erfaringer fra EU og USA kan inspirere til lignende arbeid i Kenya. Livlige og givende samtaler rundt bordet, førte til viktige resultater som kan danne grunnlaget for en prosess som leder til et mer inkluderende samfunn.

Denne type oppgaver demonstrerer virkelig kraften til EN-standarden, sier Susanna Laurin. Vi har gjort lignende arbeid i Mexico og Australia, samt andre land som forbereder seg på å innføre disse bestemmelsene.

Verdensbanken i Kenya (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)