Funka løser økte krav til universell utforming av IKT med ny teknologi

Den 23. september 2020 gikk fristen ut for alle offentlige aktører i EU, om å oppfylle de økte kravene til universell utforming av IKT i EUs webdirektiv. Dette betyr at alle, uavhengig av deres evner og forutsettinger, skal kunne ta til seg informasjon og utføre tjenester på offentlige aktørers nettsteder. Norge kommer til å implementere direktivet litt senere.

Det trengs et reelt kompetanseløft innen området universell utforming, for å kunne innfri de nye kravene. For å møte den økte etterspørselen, tar Funka nå frem helt nye digitale tjenester.

Lovgivning er et viktig skritt i arbeidet med å sikre rettferdig tilgang til informasjon og tjenester for alle. Nå tar vi neste skritt i vår digitale transformasjon, ved å tilby markedet universell utforming som tjeneste, sier Susanna Laurin, forsknings- og innovasjonssjef hos Funka. Vi vet hva kundene trenger og vi ser frem til å kunne støtte dem på en enda mer effektiv måte, i alt fra kontroll til prosesser og intern kompetanseheving.

Den nye tjenesten gir kundene løpende statusmeldinger knyttet til deres arbeid med universell utforming.

Men enda viktigere er det at vi på sikt kan tilby våre kunder et verktøy, som gjør at de selv kan kontrollere, fikse og fremfor alt forbedre digital tilgjengelighet. Det skal være lett å gjøre det rett, sier Susanna Laurin.

Satsingen innebærer at Funka, basert på lang erfaring og spisskompetanse innen universell utforming, kombinert med kunstig intelligens (KI) og maskinlæring, vil kunne utvikle helt nye digitale tjenester. Funkas innovative tilbud gjør det mulig for kundene å måle hvor universelt utformet deres tjeneste/løsning er, med hjelp av Funkas tilgjengelighetsindeks.

Vår indeks gir et solid bilde av hvor godt organisasjonen din oppfyller de skjerpede kravene til universell utforming i EUs webdirektiv. Indeksen fungerer også bra om du ønsker å sjekke hvor langt du har kommet i ditt tilgjengelighetsarbeid i forhold til andre sammenlignbare organisasjoner, sier Jan Lundin, daglig leder hos Funka.

Den nye tjenesten som vil bli presentert senere i høst, vil også tilby kundene en helt nye måte å erverve seg Funkas brede kunnskap og lange erfaring på, blant annet gjennom automatiserte prosesser knyttet til universell utforming.

Vi ser frem til å ta neste steg i utviklingen av Funka. Takket være nye samarbeidspartnere og 20 års erfaring på området, kan vi nå med kraft gjennomføre en digitalisering av vår virksomhet. Dette betyr at vi kan skalere opp virksomheten vår og dermed hjelpe våre kunder videre i deres viktige arbeid med universell utforming. Vi ser også en økt etterspørsel fra private selskaper i Sverige, samt fra myndigheter og selskaper i utlandet, om å gjøre sine nettsider tilgjengelige for alle. Med andre ord er utviklingspotensialet enormt, sier Jan Lundin.

Kontakt