Funka med i paneldebatt i Bukarest

Sørøst-Europa ligger bak Vest-Europa og Nord-Amerika i sitt arbeid med universell utforming på nett. Allmennkunnskapen på området er lavere og nasjonale forskrifter er ofte svake. Samtlige land har ratifisert FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og holdninger til funksjonshemmede utvikler seg gradvis i riktig retning. Men arbeidet med universell utforming på nett går fortsatt sakte.

Dette er noen av årsakene til den årlige SEEDIG-konferansen, der ulike interessenter fra regionen og internasjonale eksperter møtes og deler kunnskap. I år arrangeres konferansen i Bukarest den 8.-9. mai, og Funka kommer til å bidra til programmet med erfaringer fra mer modne markeder, samt vår kunnskap knyttet til EUs lovgivning, offentlige anskaffelser og brukersentrert design som inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi inviterte Susanna for å høre henne dele sine erfaringer på området universell utforming på nett og inspirere ulike interessenter i sørøst-Europa. Med en så omfattende internasjonal erfaring kan hun bidra til økt bevissthet og fortelle om beste praksis fra forskjellige regioner, samt komme med anbefalinger om hvordan du oppnår suksess i ditt arbeid med universell utforming på nett, sier Dušan Caf, styremedlem i komiteen til SEEDIG.

Konferansen oversettes til engelsk og det er mulig å delta online.

Konferansen SEEDIG 5, program og informasjon om hvordan du deltar online (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Om SEEDIG
SEEDIG står for The South Eastern European Dialogue on Internet Governance.

Det er et IGF initiativ som fokuserer på en åpen, inkluderende og uformell dialog om spørsmål rundt digital forvaltning i Sørøst-Europa.

I denne sammenhengen omfatter Sørøst-Europa i alt 12 land: Slovenia, Kroatia, Bosnia og Hercegovina, Montenegro, Serbia, Nord-Makedonia, Albania, Hellas, Bulgaria, Romania, Tyrkia og Kosovo (som ikke er en anerkjent stat). Det som kalles SEE+ inkluderer også naboområdet, som strekker seg til fem av de seks såkalte EAP-landene: Armenia, Hviterussland, Georgia, Republikken Moldova og Ukraina (interessenter fra Aserbajdsjan har ikke deltatt i SEEDIG).

SEEDIG har til hensikt å:

  • Øke bevisstheten rundt og fremme forståelsen for spørsmål om digital forvaltning blant interessenter fra Sørøst-Europa og naboområdene.
  • Bygge og styrke interessentenes evne til å delta aktivt i nasjonale, regionale og internasjonale digitaliseringsprosesser.
  • Forenkle diskusjoner, økt utbytte og samarbeid rundt konferanser om internettrelaterte spørsmål som interessenter i regionen anser som spesielt viktige.
  • Styrke forbindelsene mellom innføringen av digital ledelse i regionen og de pan-europeiske og globale prosessene for styrket e-forvaltning.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)