Funka på M-enabling Summit

Hvert år i juni samles en spennende blanding av beslutningstakere, kommersielle aktører og sluttbrukere i Washington på M-enabling Summit. Fokuset er mulighetene som mobilbruken har på globalt nivå, arrangøren er FN-initiativet, G3ict.

Bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, har de siste årene organisert en rekke programpunkter med fokus på mer praktisk kunnskap. Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin, har sittet i programutvalget for M-enabling i mange år i sin rolle som G3ict's representant overfor EU og hun deltar også i flere paneldebatter.

Funka bidrar aktivt

Ett av flere spennende temaer under årets arrangement er hvordan standardisering påvirker ulike markeder. Under ledelse av Andrew Kirkpatrick fra Adobe, som også var foredragsholder på Funkas Tilgjengelighetsdager, presenteres et selebert panels inntrykk og erfaringer. Funka bidrar med det europeiske perspektivet, blant annet ved å presentere hvordan de europeiske minimumskravene på universell utforming på nett tas i bruk langt utenfor EUs grenser.

En annen paneldebatt som Funka bidrar i handler om universell utforming av IKT i høyere utdanning. Det er Gregg Vanderheim, grunnleggeren av Raising the Floor, som leder samtalen om hvordan universiteter og høyskoler best mulig kan arbeide med universell utforming. Utgangspunktet er den suksessfulle webinarserien som IAAP har tilbudt det siste året.

IAAP har blitt en moden bransjeorganisasjon på bare fem år, som selvfølgelig skal feires. Styreformann i det globale rådet, Jay Cardinali, og nestleder, Susanna Laurin, leder en prisseremoni som skal fremheve internasjonale rollemodeller og nøkkelpersoner.

Vi kommer tilbake med en kort rapport etter arrangementet.

M-enabling agenda (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)