Funka på Sitevisiondagene

Den 24. oktober besøker Sitevisions tour Oslo. Funkas Erik Boman-Börjesson er invitert for å snakke om de kommende skjerpede lovkravene når EUs Webdirektiv påvirker Norge.

Nå skjerpes regelverket om universell utforming i Norge. Eriks presentasjon vil blant annet ta opp:

Når EUs webdirektiv, WAD, innlemmes i Norsk lov, vil dette medføre strengere krav på offentlig sektor.

Flere grensesnitt enn i dagens forskrifter vil bli dekket, og flere tekniske krav vil bli gjeldende. Myndigheter og kommuner vil måtte deklarere sin status på universell utforming og tilby brukerne en tilbakemeldingsfunksjon.

Det er enda ikke bestemt om de skjerpede lovkravene som følger med WAD også skal gjelde for privat sektor, eller om disse skal fortsette å arbeide etter dagens Likestilling- og Diskrimineringslov.

Funka har på EU-kommisjonens oppdrag ledet arbeidet med å utforme tilsynsmetodikk og modeller for selvdeklarasjon.

Kom og treff oss for en prat om universell utforming og spør om hva enn du måtte lure på. Vi gransker, tester, kurser, og kan hjelpe til uansett hvor i løypa dere befinner dere nå.

Digital Workplace Tour, åpnes i nytt vindu

Kontakt