Funka på Wikimania

Hvert år arrangerer stiftelsen bak Wikipedia en stor konferanse rundt om i verden. I august i år ble konferansen, Wikimania, arrangert i Stockholm. Funka presenterte status knyttet til europeisk politikk og lovgivning innen området universell utforming.

Årets tema var bærekraftsmålene innenfor Agenda 2030, og hvordan Wikipedia kan bidra til disse: "sterkere sammen: Wikimedia, fri kunnskap og de bærekraftige utviklingsmålene". Under den tredagers lange konferansen, samlet ca. 1200 mennesker seg fra nær og fjern på Stockholms Universitet som huset arrangementet.

Programmet var noe annerledes i år. Det var økt fokus på interaktivitet og praktisk læring, så vel som flere parallelle spor der mindre grupper måtte sette sammen sine egne programmer. Men som vanlig var det Hackathon og det var også mulig å bli bedre kjent med vertsbyen Stockholm, gjennom ulike kulturelle aktiviteter.

En del av programmet handlet om ulike typer av påvirkningsarbeid. Under overskriften "i retning rettferdig kunnskap gjennom universell utforming" presenterte Volker E., leder for Wikimedias arbeid innen brukergrensesnitt, standardisering og universell utforming, deres arbeid med universell utforming i sine grensesnitt. Hvor langt går ansvaret? Er det i det hele tatt mulig å sikre universell utforming når "alle" får publisere?

Funkas Susanna Laurin fortalte om lover og regler som styrer den digitale tilgjengeligheten i Europa. Diskusjonene med publikum handlet mye om fremtiden og hvordan universell utforming påvirkes av den raske utviklingen innen tingenes internett og kunstig intelligens.

Wikimedia Foundation (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Wikimania 2019 (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

The Advocacy space at Wikimania 2019 in Stockholm, åpnes i nytt vindu

Towards Knowledge Equity through Accessibility, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)