Funka støtter spredningen av innovative digitale helse- og omsorgsløsninger over hele Europa

Eldre menneskers behov og utfordringer må gis mer oppmerksomhet. Funka deltar aktivt i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på aktiv og sunn aldring. En spesifikk aktivitet er å bidra med støtte til ulike samfunnssektorer knyttet til deling og implementering av innovative løsninger. For at digitale helse- og omsorgsløsninger skal fungere, må de selvfølgelig være tilgjengelige for alle.

Funka støtter for tiden EU-kommisjonen i å lansere et såkalt "Twinning"-program, som innebærer å dele kunnskap og erfaring mellom sektorer og regioner.

Målet er å fremme innovasjon innen digitale helse- og helseløsninger i hele Europa. Twinning-programmene tar sikte på å redusere risikoen knyttet til det å investere i innovative digitale IKT-løsninger, ved å finansiere utveksling av kunnskap, god praksis og innovative digitale helseløsninger som har et stort potensial knyttet til repliserbarhet og opptrapping. En twinning involverer to typer av organisasjoner:

  • En giverorganisasjon som overfører kunnskap: denne organisasjonen har erfaring og kunnskap fra tidligere implementeringer av innovative løsninger.
  • En mottagerorganisasjon som tar i bruk den nye kunnskapen: denne organisasjonen tar imot kunnskap og erfaringer og implementerer innovative løsninger i sitt område.

De medvirkende aktørene kan også bestå av små og mellomstore bedrifter eller oppstartsbedrifter som har utviklet innovative digitale tjenester som de ønsker å implementere i andre land eller regioner.

Twinning-programmet gir gode muligheter for partnere fra hele Europa til å motta rask finansiering for at man samarbeider og utveksler erfaringer, sier Jon Switters, prosjektleder for Forskning og Innovasjon hos Funka som jobber med lanseringen av programmet. Med disse aktivitetene kan vi virkelig gjøre en forskjell i menneskers liv.

Innenfor rammen av programmet kommer 500 000 EURO til å finansiere opptil 35 utvekslinger, som dekker et bredt spekter av digitale helseløsninger. Det kan søkes om mye, alt fra kunnskapsutveksling (5000 EURO) til full implementering (43 000 EURO). Søknader om å delta i Twinning-programmet kan sendes inn frem til 4. mai 2020. Vi arrangerer også en rekke webinarer for å hjelpe potensielle kandidater gjennom søknadsprosessen.

Om Twinning-programmet
Twinning-programmet gjennomføres som en del av WE4AHA- og DigitalHealthEurope-prosjektene som finansieres av EU-kommisjonen innenfor rammene av Horizon2020-programmet. Funka er koordinator for WE4AHA-prosjektet og partner i DigitalHealthEurope.

Informasjon om Twinning-programmet (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)