Funka utnevnt som sentral innovatør av EU-kommisjonen

EU-kommisjonens, Innovations Radar, velger ut forskningsprosjekter med et stort innovasjonspotensial blant prosjekter og partnere. Funka er utnevnt som sentral innovatør.

Plattformen til Innovations Radar er basert på informasjon og datainnsamling innhentet av uavhengige eksperter, som gransker pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU-kommisjonen. Disse ekspertene bidra også med et selvstendig syn på innovasjon- og markedspotensial for de ulike prosjektene.

Forskningsprosjektet som er valgt ut av Innovations Radar kalles Easy Reading. Det ledes av Linz University, der Funka sammen med Texthelp og andre grupper av forskere med kognitive funksjonsnedsettelser har vært med og utviklet og testet en plattform som samler verktøy og preferanser som hjelper brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. Målet med prosjektet er at brukerne skal bli mer selvstendige, uavhengig av evner og forutsettinger.

Vi er veldig glade for å bli utnevnt som sentral innovatør, sier Susanna Laurin, forsknings- og innovasjonssjef hos Funka. Spesielt fordi prosjektet bygger på suksessoppskriften; brukerinvolvering.

Målet med Innovation Radar er å spre informasjon om EU-finansierte innovasjonsprosjekter som holder en høy kvalitet, er godt synlige og som er tilgjengelige for allmenheten. Dette er også en måte å synliggjøre teknologiske fremskritt for innbyggerne og fremgangen som forskere og innovatører har gjort på vitenskapsområdet rundt om i Europa med forskningsmidler fra EU-kommisjonen.

Prosjektnettstedet til Easy Reading (svensk tekst), åpnes i nytt vindu

EU-kommisjonenes Innovation Radar (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)