Funkas Oslokontor ekspanderer

Etterspørselen av Funkas tjenester vokser stadig på alle markeder, og nå har vi gleden av å ønske ytterligere to norske kolleger velkommen. Andreas Jacobsen og Kristian Munter Simonsen har mastergrad i universell utforming av IKT fra OsloMet. De har allerede funnet seg godt til rette i gjengen og arbeider med både våre store kunder, eksempelvis ULOBA, som får løpende støtte med sine interne og eksterne systemer gjennom mange år, og innovasjonsprosjekt som eksempelvis utredningen av hvor godt universelt utformet Chatbots er, som vi nå gjennomfører med finansiering fra BufDir.

Med Andreas og Kristian ombord får vi både teknisk og analytisk kompetanse, noe som gjør at vi kan tilby raskere leveranser av analyser og kurs, sier Daniel Sørensen, salgsansvarlig hos Funka.

Vi har også økt vår stab med underleverandører med Torfinn Opedal som har viktige erfaringer å dele til våre kunder. Torfinn ble blind i voksen alder og måtte derfor lære seg å leve på en ny måte. Nå går han rundt uten stokk, kun ved å benytte seg av såkalt ekkolokalisering. Det er et imponerende partytriks! I tillegg har han tatt svart belte i taekwondo etter at han mistet synet.

Kontakt