Høstkampanje – 15 % avslag på alle våre granskinger!

Start høsten med å granske nettstedet ditt med tanke på universell utforming. Det er du som kunde som avgjør hvilket nivå du vil oppnå: lovens minstekrav eller virkelig inkludering som gjør nettstedet tilgjengelig for alle, uavhengig av evner og forutsetninger.

Våre eksperter har blant annet bidratt til utviklingen av Difis måleindikatorer. Så du kan være helt trygg på at Funkas granskinger, være seg ditt nettsted, intranett, ekstranett, dine dokumenter eller applikasjoner, holder markedets høyeste standard.

Full revisjon

Dette er Funkas mest omfattende gransking og består av over 270 kontrollpunkter – langt fler enn hva både dagens og kommende lovkrav dekker. Når Funka gjør en Full revisjon går Funkas spesialister gjennom nettstedet for å sørge for at alle mennesker, med og uten hjelpemidler og med varierende funksjonsevner, kan ta til seg informasjon og utføre tjenester.

Revisjon mor lovkravene

Med en Revisjon mot lovkrav kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller de kommende norske kravene opp mot kriteriene i forskriften for universell utforming av IKT som bygger på retningslinjene WCAG 2.1 på nivå AA.

Ekspertgransking

Ekspertgranskingen gir en pekepinn over de største avvikene knyttet til universell utforming. Ved å påpeke de viktigste problemene, legger denne granskingen et godt grunnlag for videre inkluderingsarbeid.

Funkas granskinger dekker universell utforming fra A-Å

Funkas granskinger dekker ikke bare teknikk, men også pedagogikk og innhold - noe vi er alene om. Våre granskinger bygger på internasjonale og europeiske standarder, deriblant WCAG 2.1, EN301549 (fungerer som teknisk spesifikasjon for å oppfylle minstekravene i Webdirektivet), ATAG, WAI-ARIA.

Bestill før 23. september for å sikre deg 15 % rabatt på samtlige av våre granskinger!

Funkas granskinger av universell utforming på nett

Kontakt